[:ru]Описание[:en]Description[:pl]Opis[:]

[:ru]Ручной мультиплексор[:en]Adapter Breakout Box[:pl]Multiplekser ręczny[:]

[:ru]Практичный и очень полезный инструмент в каждой мастерской, специализирующейся на диагностике автомобилей. Разработан как универсальный инструмент, который эффективно поддерживает диагностическое оборудование. Предлагаемый нами мультиплексор поставляется с кабелем с линиями L, K, CAN High, CAN Low, что позволяет успешно заменять все адаптеры OBD2-OBD2.[:en]A practical and very useful tool in every workshop specializing in car diagnostics. Designed as a universal tool that effectively supports diagnostic equipment. The multiplexer we offer is supplied with a cable with an L, K, CAN High, CAN Low line, which successfully allows to replace all OBD2-OBD2 adapters.[:pl]Praktyczne i bardzo przydatne narzędzie w każdym warsztacie specjalizującym się w diagnostyce samochodowej. Zaprojektowany jako uniwersalne narzędzie, które skutecznie wspiera sprzęt diagnostyczny. Oferowany przez nas multiplekser jest w zestawie z kablem z wyprowadzoną linią L, K, CAN High, CAN Low, który z powodzeniem pozwala nam zastąpić wszystkie przejściówki OBD2-OBD2.[:]

[:ru]Оптимизация диагностического процесса[:en]Optimization of the diagnostic process[:pl]Optymalizacja procesu diagnostyki[:]

[:en][:pl][:]

[:ru]Примеры преимуществ, которые Вы получаете: • нет необходимости монтировать переключатель в интерфейсе - программное обеспечение ForScan, ELMConfig, • нет необходимости в нескольких адаптерах (A1, A2, A3) - программное обеспечение Fiat EcuScsn, • Вам не нужно использовать адаптеры (H01, H03, L08, L11, PSA) - программные модули MaxiEcu Peugeot, Citroen, Ford, • Вам не нужны трудоемкие изменения для изменения интерфейса VAG KLL в Tech 2.[:en]Examples of benefits that you gain: • no need to install the switch in the interface - ForScan software, ELMConfig, • no need for multiple adapters (A1, A2, A3) - Fiat EcuScsn software, • do not need to use adapters (H01, H03, L08, L11, PSA) - MaxiEcu software modules Peugeot, Citroen, Ford, • do not need time-consuming changes to change the VAG KLL interface in Tech 2. [:pl]Przykładowe ułatwienia, które się zyskujesz: • nie ma konieczności montowania przełącznika w interfejsie - oprogramowanie ForScan, ELMConfig, • nie ma potrzebny stosowania wielu przejściówek (A1, A2, A3) - oprogramowanie Fiat EcuScsn, • nie musimy stosować przejściówek ( H01, H03, L08, L11, PSA) - oprogramowanie MaxiEcu moduły Peugeot, Citroen, Ford, • nie trzeba czasochłonnych przeróbek, aby zmienić interfejs VAG KLL w Tech 2. [:]

[:ru]Оптимизация затрат[:en]Cost optimization[:pl]Optymalizacja kosztów[:]

[:ru]Вы также можете использовать его на профессиональном оборудовании KTS, Gutmann, Reflex, GedBox, ST6000, Launch x431, Texa. Стандартная цена самих адаптеров для этих устройств как минимум вдвое превышает стоимость мультиплексора.[:en]You can also use our breakout adapter in professional KTS, Gutmann, Reflex, GedBox, ST6000, Launch x431, Texa equipment. The standard price of the adapters for these devices is at least double the price of that brakout adapter (multiplexer). [:pl]Możesz go również zastosować w profesjonalnym sprzęcie typu KTS, Gutmann, Reflex, GedBox, ST6000, Launch x431, Texa. Standardowa cena samych przejściówek do tych urządzeń to co najmniej dwukrotna cena multipleksera. [:]

[:ru]• Универсальный ручной мультиплексор • Изготовлен из высокопрочных материалов • Новый продукт • Размеры 31 см.[:en]• Universal manual multiplexer • Made of high strength materials • Brand new product • Size: 31 cm.[:pl]• Uniwersalny multiplekser ręczny • Wykonany z materiałów o dużej wytrzymałości • Produkt fabrycznie nowy • Wymiary 31 cm.[:]

[:ru]Внимание![:en]Note:[:pl]Uwaga:[:]

[:ru]Цвета продукта на картинке могут немного отличаться от его цвета при естественном освещении.[:en]Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing.The measurement allowed error is +/-1-3 cm.[:pl]Kolorystyka produktu na zdjęciu może nieco różnić się od jego kolorystyki widzianej w naturalnym świetle.[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:ru]В комплекте[:en]In the set[:pl]W zestawie[:]

[:ru]Мультиплексор[:en]Adapter Breakout Box[:pl]Multiplekser[:]
[:fr][:ru][:en][:pl][:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]