[:ru]Описание[:en]Description[:pl]Opis[:]

[:fr][:ru]Интерфейс LPG Bluetooth BRC SEQUENT [:en]Original AC interface with USB connector[:pl]Oryginalny interfejs AC ze złączem USB[:]

[:fr][:ru]Единственное беспроводное устройство на рынке для блоков управления BRC. Профессиональный диагностический интерфейс, трансмисия данных по технологии Bluetooth с дальностью до 10м.[:en]The interface, via a standard computer with a USB port, allows communication with the LPG controller.[:pl]Interfejs, za pomocą standardowego komputera z portem USB umożliwia komunikację ze sterownikiem LPG. [:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]

[:fr][:ru][:en]Thanks to such a device, it is possible to program and configure controllers such as: STAG-100, STAG-150, STAG-200, STAG-300, STAG-4, PLUS, ISA2, PREMIUM, AKME, KME BINGO M, BINGO S, DIEGO, ZAVOLI ALISEI, VOILA ELPIGAZ PLUS, STELLA, ROMANO, NEVO By means of appropriate reductions, the connection will also be possible with controllers such as: AUTRONIC, MISTRAL, AGC ZENIT, LANDI RENZO, STAG 50.[:pl]Dzięki takiemu urządzeniu istnieje możliwość programowania i konfiguracji sterowników takich jak: STAG-100, STAG-150, STAG-200, STAG-300, STAG-4, PLUS, ISA2, PREMIUM, AKME, KME BINGO M, BINGO S, DIEGO, ZAVOLI ALISEI, VOILA ELPIGAZ PLUS, STELLA, ROMANO, NEVO Przy pomocy odpowiednich redukcji połączenie będzie również możliwe ze sterownikami takimi jak: AUTRONIC, MISTRAL, AGC ZENIT, LANDI RENZO, STAG 50.[:]

[:fr][:ru]НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ[:en]Simple use[:pl]Prosta obsługa[:]

[:fr][:ru]Интерфейс был создан из высококачественных материалов, сохраняя при этом все стандарты производительности (SMD). Благодаря этому обеспечивается повышенная устойчивость к возможному повреждению. Гениальный дизайн делает устройство очень удобным в работе. Удобное ушко в конце корпуса - практичное место для крепления строп.[:en]The USB interface is connected to the gas system diagnostic connector on one side and to the USB connector of a desktop computer or laptop with the appropriate diagnostic software installed on the other. Note: the program is not included in the set. The program for operating LPG controllers should be downloaded from the gas installation manufacturer's website.[:pl]Interfejs USB podłącza się z jednej strony do złącza diagnostycznego instalacji gazowej, a z drugiej strony do złącza USB komputera stacjonarnego lub laptopa z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem diagnostycznym. Uwaga: program nie stanowi części zestawu. Program do obsługi sterowników LPG należy pobrać ze strony producenta instalacji gazowej.[:]

[:fr][:ru]СОВМЕСТИМОСТЬ:[:en][:pl][:]

[:fr][:ru][:en]The device together with the software gives access to options such as virtual oscilloscope, lambda probe signal recorders, sensor simulators etc. It also becomes possible to carry out the installation configuration, correct the mixture composition, set the thresholds for valve activation and carry out many other diagnostic activities.[:pl]Urządzenie wraz z oprogramowanie daje dostęp do opcji jak m.in. wirtualny oscyloskop, rejestratory przebiegu sygnału sondy lambda, symulatory czujników itp. Możliwe staje się także przeprowadzenie konfiguracji instalacji, korekcja składu mieszanki, ustawienie progów zadziałania zaworów oraz przeprowadzenie wielu innych działań diagnostycznych.[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]

[:fr][:ru][:en]The programmer has a cable with a length of approx. 4m (cable with a four-pin plug and a USB connector). New product, direct distribution from the manufacturer.[:pl]Programator posiada przewód o długości ok. 4m (przewód z wtyczką czteropinową i wtyczką przyłączeniową typu USB). Produkt nowy, z bezpośredniej dystrybucji od producenta.[:]

[:fr][:ru][:en]Producer: AC S.A.[:pl]Producent: AC S.A. [:]

[:fr][:ru]Ознакомьтесь с инструкциями и таблицей разъемов на вкладке - ДОКУМЕНТАЦИЯ[:en]The largest company in the gas installations segment in Poland. AC S.A. is a pioneer in the production and sale of components and sets for LPG / CNG gas installations, production and distribution of automotive electronics, and distribution of automotive parts. It is distinguished by a combination of innovative thought, continuous improvement and discovering new development perspectives. [:pl]Największa w Polsce firma z segmentu instalacji gazowych. AC S.A. to Pionier w zakresie produkcji i sprzedaży podzespołów i zestawów samochodowych instalacji gazowych LPG/CNG, produkcji i dystrybucji elektroniki samochodowej oraz dystrybucji części samochodowych. Wyróżnia się połączeniem innowacyjnej myśli, ciągłego doskonalenia oraz odkrywaniem nowych perspektyw rozwoju. Instalacje STAG to bezkonkurencyjny lider na polskich drogach.[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:ru]В комплекте[:en]In the set[:pl]W zestawie[:]

[:fr][:ru]BLUETOOTH LPG Интерфейс BRC SEQUENT [:en]Interfejs Bluetooth Next #2[:pl]Interfejs Bluetooth Next #2[:]
[:fr][:ru]Инструкция на английском языке (возможность скачать цифровую версию с вкладки ДОКУМЕНТАЦИЯ)[:en]Company neck lanyard[:pl]Firmowa smycz z logo STAG i firmy AC[:]
[:fr][:ru][:en][:pl]Booklet with installation instructions[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]