[:ru]Описание[:en]Description[:pl]Opis[:]

[:fr][:ru]Интерфейс LPG Bluetooth BRC SEQUENT [:en]AC STAG NEXT II BLUETOOTH [:pl]INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BLUETOOTH AC STAG NEXT II[:]

[:fr][:ru]Единственное беспроводное устройство на рынке для блоков управления BRC. Профессиональный диагностический интерфейс, трансмисия данных по технологии Bluetooth с дальностью до 10м.[:en]Bluetooth Next # 2 interface - a device that will provide you with the opportunity to communicate between the STAG gas injection controller and the Bluetooth module on your computer. Fast, convenient and wireless. The Next # 2 interface is equipped with an ultra-fast radio module, thanks to which you gain an effective and stable connection with the controller. The interface guarantees faultless connection with controllers built on the new STAG platform (GoFast, QBox Basic and QBox Plus) and other new products such as STAG Tuning or STAG AFR.[:pl]Interfejs Bluetooth Next #2 – urządzenie, które zapewni Ci możliwość komunikacji pomiędzy kontrolerem wtrysku gazu STAG a modułem Bluetooth w Twoim komputerze. Szybko, wygodnie i bezprzewodowo. Interfejs Next #2 został wyposażony w ultra szybki moduł radiowy, dzięki któremu zyskujesz skuteczne oraz stabilne połączenie ze sterownikiem. Interfejs gwarantuje bezbłędne łączenie ze sterownikami zbudowanymi na nowej platformie STAG (GoFast, QBox Basic i QBox Plus) oraz pozostałymi nowościami takimi jak STAG Tuning czy STAG AFR.[:]

[:fr][:ru][:en]Modern wireless technology[:pl]Nowoczesna technologia bezprzewodowa[:]

[:fr][:ru][:en]Bluetooth connectivity is the ultimate convenience of use: No additional cables are needed. The range allows greater freedom of operation and no need to be in the vehicle all the time. Universal connectivity - any laptop or computer with Bluetooth module is enough. The interface is based on a certified Bluetooth device No. B017632.[:pl]Łączność Bluetooth to zdecydowana wygoda użytkowania: Nie ma konieczności stosowania dodatkowych przewodów. Zasięg umożliwia większą swobodę w działaniu i brak potrzeby przebywania cały czas w pojeździe. Uniwersalna łączność – wystarczy dowolny laptopem lub komputer z modułem Bluetooth. Interfejs oparty jest o certyfikowane urządzenie Bluetooth nr B017632.[:]

[:fr][:ru]НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ[:en]Basic information[:pl]Podstawowe informacje[:]

[:fr][:ru]Интерфейс был создан из высококачественных материалов, сохраняя при этом все стандарты производительности (SMD). Благодаря этому обеспечивается повышенная устойчивость к возможному повреждению. Гениальный дизайн делает устройство очень удобным в работе. Удобное ушко в конце корпуса - практичное место для крепления строп.[:en]Przeznaczenie: Diagnostyka systemów autogaz - obsługa wszystkich sterowników z rodziny STAG Rekomendacja: Warsztaty montujące elektroniczne systemy autogaz, zakłady mechaniki i elektromechaniki samochodowej, eksperci specjalizujący się w zakresie LPG Napięcie zasilania: 12V ± 25% Temperatura pracy: -40°C ÷ +85°C Klasa szczelności: IP 40[:pl]Przeznaczenie: Diagnostyka systemów autogaz - obsługa wszystkich sterowników z rodziny STAG Rekomendacja: Warsztaty montujące elektroniczne systemy autogaz, zakłady mechaniki i elektromechaniki samochodowej, eksperci specjalizujący się w zakresie LPG Napięcie zasilania: 12V ± 25% Temperatura pracy: -40°C ÷ +85°C Klasa szczelności: IP 40 Produkt nowy, z bezpośredniej dystrybucji od producenta, zapakowany w oryginalne opakowanie.[:]

[:fr][:ru]СОВМЕСТИМОСТЬ:[:en]Sample AC STAG mobile applications[:pl]Przykładowe aplikacje mobilne AC STAG[:]

[:fr][:ru][:en]Note: programs and applications for LPG controllers are not part of the set, because they are free and available for download online from the manufacturer's website.[:pl]Uwaga: programy oraz aplikacje do obsługi sterowników LPG nie stanowią części zestawu, ponieważ są bezpłatne i dostępne do pobrania online ze strony internetowej producenta.[:]

[:fr][:ru][:en]STAG GAS COMPUTER[:pl]STAG GAS COMPUTER, m.in.:[:]

[:fr][:ru][:en]It enables control of LPG gas combustion in vehicles equipped with the latest STAG gas installations. Shows the temporary and average gas consumption and the cost of the car. Comfortable and safe to use (limited to displaying data). The application supports Q-generation controllers, i.e.: STAG-4 QBOX, STAG-4 QNEXT, STAG-300 QMAX.[:pl]Umożliwia kontrolę spalania gazu LPG w pojazdach wyposażonych w najnowsze instalacje gazowe marki STAG. Pokazuje chwilowe i średnie spalanie gazu oraz koszt przejazdu auta. Komfortowe i bezpieczne w użytkowaniu (ograniczenie do wyświetlania danych). Aplikacja obsługuje sterowniki Q-generacji, czyli: STAG-4 QBOX, STAG-4 QNEXT, STAG-300 QMAX.[:]

[:fr][:ru][:en]STAG MOBILE[:pl]STAG MOBILE, m.in.:[:]

[:fr][:ru][:en]It allows you to edit the LPG controller settings in terms of car and gas system parameters. Provides options for performing driver autocalibration, multiplier map correction (providing 2D maps of gasoline and gas injection times), temperature and LPG pressure correction. It has the functions of viewing and deleting error codes in the controller and parameter preview (engine crankshaft speed, load, injection times, manifold vacuum, LPG pressure and temperature, reducer temperature, lambda probe parameter values and controller supply voltage).[:pl]Umożliwia edytowanie nastawy sterownika LPG w zakresie parametrów samochodu i instalacji gazowej. Zapewnia opcje wykonania autokalibracji sterownika, korekcji map mnożnika (udostępniających mapy 2D czasów wtrysku benzyny i gazu), korekcji temperatury i ciśnienia LPG. Posiada funkcje podglądu i kasowania kodów błędów w sterowniku oraz podgląd parametrów (prędkość obrotowa wału korbowego silnika, obciążenie, czasy wtrysku, podciśnienie w kolektorze, ciśnienie i temperatura LPG, temperatura reduktora, wartości parametrów sond lambda oraz wartość napięcia zasilania sterownika).[:]

[:fr][:ru][:en]STAG in the Route[:pl]STAG w Trasie, m.in.:[:]

[:fr][:ru][:en]It is a practical guide for every car driver with a STAG gas system installed. Provides information on the location of the nearest workshop along with the rank of the workshop recommended by the manufacturer (Authorized Service / Recommended STAG Workshop / Workshop with AC approval). Allows you to set directions and locate an LPG refueling station. It also has the functions of an LPG calculator that summarizes the savings obtained on a given route.[:pl]Stanowi praktyczny przewodnik dla każdego kierowcy auta z zamontowaną instalacją gazową marki STAG. Podaje informacje na temat lokalizacji najbliższego warsztatu wraz z rangą warsztatu polecanego przez producenta (Autoryzowany Serwis/ Rekomendowany Warsztat STAG / Warsztat z homologacją AC). Umożliwia wyznaczanie trasy dojazdu, i zlokalizowanie stacji tankowania LPG. Posiada także funkcje kalkulatora LPG, który podsumowuje uzyskane oszczędności na danej trasie.[:]

[:fr][:ru][:en]Producer: AC S.A.[:pl]Producent: AC S.A. [:]

[:fr][:ru]Ознакомьтесь с инструкциями и таблицей разъемов на вкладке - ДОКУМЕНТАЦИЯ[:en]The largest company in the gas installations segment in Poland. AC S.A. is a pioneer in the production and sale of components and sets for LPG / CNG gas installations, production and distribution of automotive electronics, and distribution of automotive parts. It is distinguished by a combination of innovative thought, continuous improvement and discovering new development perspectives. [:pl]Największa w Polsce firma z segmentu instalacji gazowych. AC S.A. to Pionier w zakresie produkcji i sprzedaży podzespołów i zestawów samochodowych instalacji gazowych LPG/CNG, produkcji i dystrybucji elektroniki samochodowej oraz dystrybucji części samochodowych. Wyróżnia się połączeniem innowacyjnej myśli, ciągłego doskonalenia oraz odkrywaniem nowych perspektyw rozwoju. Instalacje STAG to bezkonkurencyjny lider na polskich drogach.[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:ru]В комплекте[:en]In the set[:pl]W zestawie[:]

[:fr][:ru]BLUETOOTH LPG Интерфейс BRC SEQUENT [:en]Interfejs Bluetooth Next #2[:pl]Interfejs Bluetooth Next #2[:]
[:fr][:ru]Инструкция на английском языке (возможность скачать цифровую версию с вкладки ДОКУМЕНТАЦИЯ)[:en]Company neck lanyard[:pl]Firmowa smycz z logo STAG i firmy AC[:]
[:fr][:ru][:en][:pl]Booklet with installation instructions[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]