[:fr][:ru][:en]Description[:pl]Opis[:]

[:fr][:ru][:en]MODEL GL-1s[:pl]MODEL GL-1[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]

[:fr][:ru][:en]Measurement range:[:pl]Zakres pomiaru (grubość lakieru):[:]
[:fr][:ru][:en]0-1100 μm[:pl]0-1100 μm[:]
[:fr][:ru][:en]Measurement resolution:[:pl]Rozdzielczość pomiaru:[:]
[:fr][:ru][:en]1µm lub 10µm (selected in menu)[:pl]10µm lub 1µm (ustawienia w MENU)[:]
[:fr][:ru][:en]Probe:[:pl]Rodzaj sondy pomiarowej:[:]
[:fr][:ru][:en]WIRED[:pl]WBUDOWANA[:]
[:fr][:ru][:en]Additional information:[:pl]Informacje dodatkowe: [:]
[:fr][:ru][:en]memory up to 100 measurements, backlit display LCD, automatic turn-off (after 3 minutes of inactivity), incl.: cover, calibration plate, 1 x alkaline batterie 9V[:pl]pamięć 100 pomiarów, podświetlany wyświetlacz LCD, automatyczne wyłącznie (po 3 min.bezczynności), w zestawie m.in.: oryginalna płytka kalibracyjna, bateria alkaliczna 9 V [:]

[:fr][:ru][:en]Basic features[:pl]Podstawowe cechy[:]

[:fr][:ru][:en]• Measurement on steel and galvanized steel • Durable, accurate polycarbonate keyboard • Language: Polish. NOTE: According to the manufacturer's information: can be easily operated with the provided English operation manual[:pl]• Możliwy wszechstronny pomiar zarówno na blachach stalowych i stalowych ocynkowanych • Wytrzymała, dokładna klawiatura poliwęglanowa • Pełna obsługa w języku polskim • Najnowsze oprogramowanie - produkcja 2019[:]

[:fr][:ru][:en]Probe:[:pl]Sonda pomiarowa[:]

[:fr][:ru][:en]This is one of the most important elements of the thickness meter gauge, because the appropriate probe design is responsible for the accuracy of measurements. The head of the GL-1s model has been designed to achieve uniform pressure over the entire surface under test. The long probe cable provides effective access to all corners and gives great comfort of movement. Operation is extremely easy, reliable and convenient. thickness meter gauge is made of high quality materials, thanks to which it will serve for years.[:pl]Sonda w modelu GL-1 jest wbudowana w urządzenie. Bardzo duża czułość głowicy zapewnia wysoką efektywność pomiarów. Podstawowy typ miernika – optymalne rozwiązanie, jeśli potrzebujesz miernika na własny użytek. Całości wykonana z wysokiej jakości materiałów. Do produkcji obudowy mierników są wybierane tworzywa klasy "premium". Wszystko bardzo dobrze „leży w dłoni”. Obsługa jest wyjątkowo łatwa, pewna i wygodna. [:]

[:fr][:ru][:en]Calibration function:[:pl]Funkcja kalibracji[:]

[:fr][:ru][:en]Correct calibration ensures correct measurement in all conditions, even after many years of use. Prodig-Tech meters have automatic compensation, i.e. they self-calibrate. In the set with the meter you get the original calibration plate. Using a calibration plate, the electronic components of the device are protected. This is really a very important thing in varnish gauges. We advise you not to invest in equipment without calibration plates - the probe without calibration wears (rubs off) and the measuring error increases.[:pl]Prawidłowa kalibracja zapewnia prawidłowy pomiar w każdych warunkach, nawet po wielu latach użytkowania. Mierniki Prodig-Tech posiadają automatyczną kompensacje, tzn. samoistnie kalibrują się. Dodatkowo – otrzymujesz oryginalną płytkę kalibracyjną, dzięki jej stosowaniu chronione są elementy elektroniczne urządzenia. To naprawdę bardzo istotna rzecz w miernikach lakieru. Radzimy nie inwestować w sprzęt bez płytek kalibracyjnych - sonda bez kalibracji ulega zużyciu (ściera się), a błąd pomiarowy wzrasta. [:]

[:fr][:ru][:en]Universal application[:pl]Uniwersalne zastosowanie[:]

[:fr][:ru][:en]The Prodig-Tech thickness meter gauge are useful for private use. It is also an ideal work tool for car appraisers or employees of insurance companies etc. Regardless of whether you want to check the car from the secondary market or salon - it's always worth checking the vehicle with the right meter. Remember that the detection of even small damages is only the basis for negotiating the price of the vehicle, but also helps prevent subsequent corrosion attacks.[:pl]Mierniki lakieru Prodig-Tech są przydatne zarówno do użytku prywatnego, jak i sprawdzą jako idealne narzędzie pracy dla rzeczoznawców samochodowych czy pracowników firm ubezpieczeniowych. Niezależnie czy chcesz sprawdzić samochód z rynku wtórnego czy salonu – zawsze warto zweryfikować pojazd właściwym miernikiem lakieru. Pamiętaj, że wykrycie nawet małych uszkodzeń, jest tylko podstawą do negocjacji wartości pojazdu, ale też pozwala zapobiec późniejszym atakom korozji.[:]

[:fr][:ru][:en]PROVEN PRODUCER[:pl]GWARANCJA POLSKIEGO PRODUCENTA - SPRAWDZONY PRODUKT[:]

[:fr][:ru][:en]PRODIG-TECH - thousands of satisfied customers, the most modern research and many years of experience[:pl]PRODIG-TECH – laureat nagrody znaku jakości "Najlepsze w Polsce®".[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:fr][:ru][:en]In the set[:pl]W ZESTAWIE[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]
[:fr][:ru][:en]Thickness Meter Gauge - model GL-1s[:pl]Miernik grubości lakieru – model GL-1[:]
[:fr][:ru][:en]Calibration plate (on the thickness gauges)[:pl]Oryginalna płytka kalibracyjna [:]
[:fr][:ru][:en]Power supply: alkaline batterie 9V[:pl]Baterie alkaliczna 9V [:]
[:fr][:ru][:en][:pl]Instrukcja producenta[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]