[:ru]Описание[:en]Description[:pl]Opis[:]

[:ru]Интерфейс LPG Bluetooth PRINS VSI[:en]LPG Bluetooth PRINS VSI[:pl]Interfejs LPG Bluetooth PRINS VSI[:]

[:ru]Единственное беспроводное устройство на рынке для блоков управления PRINS VSI. Профессиональный диагностический интерфейс, трансмисия данных по технологии Bluetooth с дальностью до 10м. Интерфейс, предназначенный для последовательной установки марки BRC с 3-контактным разъемом.[:en]The first on the market - a wireless interface for PRINS VSI. Bluetooth connection and range of up to 10 m. [:pl]Jedyne na rynku, bezprzewodowe urządzenie do centralek PRINS VSI. Profesjonalny interfejs diagnostyczny, komunikujący się za pomocą technologii bluetooth o zasięgu do 10m. Interfejs dedykowany do sekwencyjnych instalacji marki BRC z 3-pinowym złączem.[:]

[:ru]Разработанный как оборудование для мастерских и индивидуальных пользователей. По заверениям производителя - они ничем не отличаются от интерфейсов RS232. Вы получаете широкий спектр опций, например, изменение любых настроек газового компьютера, таких как переключение температуры с бензина на газ, модификация карт, автокалибровка, стирание проверок и многое другое. Вы также можете следить за рабочими параметрами газовой установки в режиме реального времени. Интерфейс работает с Windows XP, Windows 7 и Windows 10[:en]Interfaces were designed both as equipment for workshops and individual users. According to the producent's assurances - they do not differ from the RS232 interfaces in any way. Regardless of the selected version - you gain a wide range of options, eg changing any gas computer settings such as switching temperature from gasoline to gas, modification of maps, auto-calibration, erasing of inspections and many others. You can also follow the operating parameters of the gas installation in real time. Working with Windows XP, Windows 7 and Windows 10 system.[:pl]Projektowany zarówno jako sprzęt dla warsztatów jak i użytkowników indywidualnych. Zgodnie z zapewnieniami producenta – w niczym nie odbiegają od interfejsów na RS232. Zyskujesz szeroki zakres możliwości np. zmieniania wszelkich ustawień komputera gazowego jak m.in. temperatura przełączania z benzyny na gaz, modyfikacja map, auto-kalibracja, kasowanie inspekcji i wiele innych. Można też w czasie rzeczywistym śledzić parametry pracy instalacji gazowej. Interfejs współpracuje z systemem Windows XP, Windows 7 oraz Windows 10 [:]

[:ru]НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ[:en]DURABLE CONSTRUCTION[:pl]SOLIDNA KONSTRUKCJA[:]

[:ru]Интерфейс был создан из высококачественных материалов, сохраняя при этом все стандарты производительности (SMD). Благодаря этому обеспечивается повышенная устойчивость к возможному повреждению. Гениальный дизайн делает устройство очень удобным в работе. Удобное ушко в конце корпуса - практичное место для крепления строп.[:en]The interface has been created from high quality materials, while maintaining all performance standards (made in SMD technology). Thanks to this, it has a very high resistance to damage. The innovative design makes the device very handy at work.[:pl]Interfejs został stworzony z wysokiej jakości materiałów, przy zachowaniu wszelkich standardów wykonania (SMD). Dzięki temu jest zapewniona zwiększoną wytrzymałość na możliwe uszkodzenia. Pomysłowa konstrukcja sprawia, że urządzenie jest bardzo poręczne w pracy. Wygodne oczko na końcu obudowy to praktyczne miejsce do zaczepienia smyczy.[:]

[:ru]ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ[:en]EASY USE[:pl]ŁATWOŚĆ OBSŁUGI[:]

[:ru]Cветодиодный сигнал в видимом месте, так что Вы можете быстро и легко прочитать информацию о рабочем состоянии устройства: Мигающий свет светодиода - интерфейс готов для подключения / парирования Непрерывный свет светодиода - интерфейс правильно подключен к диагностическому программному обеспечению[:en]In a visible place placed LED signage - quickly and easily you can read information about the device's operating status: LED BLINKING - FAST - waiting for connection LED BLINKING - SLOW - connected [:pl]W widocznym miejscu umieszczona sygnalizacja LED, dzięki czemu szybko i łatwo można odczytać informacje o statusie pracy urządzenia: DIODA MIGAJĄCA - interfejs gotowy to połączenia/parowania DIODA ŚWIECĄCA ŚWIATŁEM CIĄGŁYM - interfejs prawidłowo połączony z oprogramowaniem diagnostyczny[:]

[:ru]Специальная, авторская программа CCY[:en]DEDICATED SUPPORT SOFTWARE[:pl]Specjalny, autorski program CCY [:]

[:ru]В случае установки бренда Prins VSI необходимо использовать дополнительное вспомогательное программное обеспечение, которое отвечает за преобразование данных таким образом, чтобы их можно было отправлять и принимать по беспроводной сети. Кроме того, приложение позволяет передавать данные между COM-портами, т.е. Программа может быть настроена на COM 2, интерфейс после сопряжения будет установлен на порт, например COM 77, а в приложении надо установить все, как показано на рисунке ниже. Вам не нужно менять порты в настройках системы.[:en]In the case of installation of the Prins VSI brand, it is necessary to use additional supporting software, which is responsible for data conversion. This software also makes connections easier. The software allows for transfer of data between COM ports - in the program COM 2 can be set, the interface after pairing will be installed on the port, eg COM 77. If you set everything as in the picture You will not have to change ports in the system settings.[:pl]W przypadku instalacji marki Prins VSI niezbędne jest korzystanie z dodatkowego oprogramowania wspomagającego, które odpowiada za konwersję danych w taki sposób aby można było je przesyłać i odbierać bezprzewodowo. Ponadto aplikacja pozwala na przekazywanie danych pomiędzy portami COM - tj. w programie może być ustawiony COM 2, interfejs po sparowaniu zainstaluje się na porcie np COM 77 i w aplikacji wystarczy ustawić wszystko jak na zdjęciu obok. Nie trzeba wówczas wykonywać zmiany portów w ustawieniach systemu. [:]

[:ru]СОВМЕСТИМОСТЬ:[:en]COMPATIBILITY:[:pl]KOMPATYBILNOŚĆ:[:]

[:en][:pl][:]

[:ru]VSI[:en]VSI[:pl]VSI[:]
[:ru]все модели из семейства PRINS VSI (для VSI 2 требуется другое устройство)[:en]all PRINS VSI ecu's (for VSI 2 other device is needed)[:pl]wszystkie modele z rodziny PRINS VSI (do VSI 2 potrzebne jest inne urządzenie)[:]

[:ru][:en][:pl][:]

[:ru]КОННЕКТОР VSI[:en]VSI CONNECTOR[:pl]ZŁĄCZE VSI[:]

[:ru]ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ[:en]SCREENSHOTS OF EXAMPLE PROGRAMS[:pl]ZRZUTY EKRANU PRZYKŁADOWYCH PROGRAMÓW[:]

[:ru][:en][:pl][:]

[:ru]Ознакомьтесь с инструкциями и таблицей разъемов на вкладке - ДОКУМЕНТАЦИЯ[:en]Before purchase You can check the DOCUMENTS tab and get known with connectors table and user's manual.[:pl]Zapoznaj się z instrukcją i tabelą złącz w zakładce – DOKUMENTY[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:ru]В комплекте[:en]In the set[:pl]W zestawie[:]

[:ru]BLUETOOTH LPG Интерфейс PRINS VSI[:en]BLUETOOTH LPG Interface PRINS VSI[:pl]BLUETOOTH LPG Interfejs PRINS VSI[:]
[:ru]Инструкция на английском языке (возможность скачать цифровую версию с вкладки ДОКУМЕНТАЦИЯ)[:en]English language - user's manual (digital version available to download from the DOCUMENTS tab)[:pl]Polska instrukcja (możliwość pobrania wersji cyfrowej z zakładki DOKUMENTY)[:]

[:ru]Дополнительно Вы получаете:[:en]Additional benefits[:pl]Dodatkowo zyskujesz:[:]

[:ru]Доступ к базе данных бесплатных программ диагностики LPG (информация о том, где можно скачать программное обеспечение и драйверы в руководстве пользователя) Постоянный доступ к технической поддержке[:en]Access for free software for LPG on producent website[:pl]Dostęp do bazy darmowych programów do diagnostyki LPG (Informacje skąd pobrać oprogramowanie i sterowniki w instrukcji obsługi) Stały dostęp do pomocy technicznej[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:ru]Документация[:en]Documents[:pl]Dokumenty[:]

[:ru]Информация о производителе[:en]Information about the producer[:pl]Informacja o producencie[:]

[:ru]Бренд CCY - польский бренд, который на протяжении 10 лет специализируется на разработке диагностических интерфейсов для установок LPG и успешно распространяет свою продукцию по всей Европе. Компания имеет собственные производственные мощности и проводит многочисленные мероприятия для автомобильной промышленности и не только.[:en]The CCY brand - a Polish company that has been specializing in the design of diagnostic interfaces for LPG installations. They successfully distributes their products throughout Europe for over 10 years. The company has its own production facilities and conducts numerous activities for the automotive industry.[:pl]Marka CCY – Polska marka, która od 10 lat specjalizuje się w projektowaniu interfejsów diagnostycznych do instalacji LPG i z sukcesem prowadzi dystrybucje swoich produktów całej Europie. Firma posiada własne zaplecze produkcyjne i prowadzi liczne działania dla branży motoryzacyjne i nie tylko.[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]