[:ru]Описание[:en]Description[:pl]Opis[:]

[:ru]Интерфейс LPG Bluetooth BASIC[:en]LPG Bluetooth BASIC interface[:pl]Interfejs LPG Bluetooth BASIC[:]

[:ru]Одна из самых популярных моделей со связью по технологии Bluetooth с радиусом действия до 10м. Группа BASIC включает в себя 4 версии интерфейсов, предназначенных для данных установок:[:en]We are offering professional, wireless diagnostic interface for LPG/CNG/GLP units. Device is communicating by Bluetooth technology and working with all windows and android systems. 4 version to choose:[:pl]Jeden z najbardziej popularnych modeli z komunikacją w technologii bluetooth o zasięgu do 10m. Grupa BASIC obejmuje 4 wersje interfejsów dedykowanych do danych instalacji: [:]

[:ru]1. STANDARD[:en]1. STANDARD[:pl]1. STANDARD[:]
[:ru]STAG + KME (200, 300,4, PLUS, PREMIUM, ISA + KME после апреля 2009 и много других)[:en]OLD STAG + KME (200, 300, 4, PLUS, PREMIUM, ISA + KME after April 2009 and many others)[:pl]STAG + KME (200, 300,4, PLUS, PREMIUM, ISA + KME po kwietniu 2009 i wiele innych)[:]
[:ru]2. QBOX[:en]2. QBOX[:pl]2. QBOX[:]
[:ru]НОВЫЙ STAG (Q-BOX, Q-MAX, Q-NEXT, 200 GO FAST, 400DPI, AFR)[:en]NEW STAG (Q-BOX, Q-MAX, Q-NEXT, GO FAST, 400DPI, AFR)[:pl]NOWY STAG (Q-BOX, Q-MAX, Q-NEXT, 200 GO FAST, 400DPI, AFR)[:]
[:ru]3. TECH [:en]3. TECH [:pl]3. TECH [:]
[:ru]LPGTECH(ВСЕ МОДЕЛИ ЭТОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ)[:en]LPG TECH (ALL)[:pl]LPGTECH(WSZYSTKIE MODELE TEGO PRODUCENTA)[:]
[:ru]4. AGIS [:en]4. AGIS [:pl]4. AGIS [:]
[:ru](M210, P13)[:en]AGIS (M210, P13) + ZENIT PRO OBD[for zenit pro adapter no 4 is needed[:pl](M210, P13)[:]

[:ru]Если Вы хотите иметь доступ ко всем доступным установкам одновременно - посмотрите наше предложение: • интерфейс PLUS [:en]If you would like to have access to all installations at the same time - see in our offer: • Interface PLUS[:pl]Jeśli chciałbyś mieć dostęp do wszystkich instalacji jednocześnie – zobacz w naszej ofercie: • Interfejs PLUS[:]

[:ru]Интерфейсы LPG Bluetooth BASIC были разработаны как для мастерских, так и для индивидуальных пользователей. По заверениям производителя - они ничем не отличаются от интерфейсов RS232. Независимо от выбранной версии - вы получаете широкий спектр опций, например, изменение любых настроек газового компьютера, таких как переключение температуры с бензина на газ, модификация карт, автокалибровка, стирание проверок и многое другое. Вы также можете следить за рабочими параметрами газовой установки в режиме реального времени.[:en]LPG Bluetooth Basic interfaces were designed both as equipment for workshops and individual users. According to the producent's assurances - they do not differ from the RS232 interfaces in any way. Regardless of the selected version - you gain a wide range of options, eg changing any gas computer settings such as switching temperature from gasoline to gas, modification of maps, auto-calibration, erasing of inspections and many others. You can also follow the operating parameters of the gas installation in real time.[:pl]Interfejsy LPG Bluetooth Basic projektowane były zarówno jako sprzęt dla warsztatów jak i użytkowników indywidualnych. Zgodnie z zapewnieniami producenta – w niczym nie odbiegają od interfejsów na RS232. Niezależnie od wybranej wersji - zyskujesz szeroki zakres możliwości np. zmieniania wszelkich ustawień komputera gazowego jak m.in. temperatura przełączania z benzyny na gaz, modyfikacja map, auto-kalibracja, kasowanie inspekcji i wiele innych. Można też w czasie rzeczywistym śledzić parametry pracy instalacji gazowej.[:]

[:ru]НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ[:en]DURABLE CONSTRUCTION[:pl]SOLIDNA KONSTRUKCJA[:]

[:ru]Интерфейс был создан из высококачественных материалов, сохраняя при этом все стандарты производительности (SMD). Благодаря этому обеспечивается повышенная устойчивость к возможному повреждению. Гениальный дизайн делает устройство очень удобным в работе. Удобное ушко в конце корпуса - практичное место для крепления строп.[:en]The interface has been created from high quality materials, while maintaining all performance standards (made in SMD technology). Thanks to this, it has a very high resistance to damage. The innovative design makes the device very handy at work.[:pl]Interfejs został stworzony z wysokiej jakości materiałów, przy zachowaniu wszelkich standardów wykonania (SMD). Dzięki temu jest zapewniona zwiększoną wytrzymałość na możliwe uszkodzenia. Pomysłowa konstrukcja sprawia, że urządzenie jest bardzo poręczne w pracy. Wygodne oczko na końcu obudowy to praktyczne miejsce do zaczepienia smyczy.[:]

[:ru]ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ[:en]EASY USE[:pl]ŁATWOŚĆ OBSŁUGI[:]

[:ru]Интерфейс работает со всеми системами Windows и Android, а также с Linux и Mac OS *. Не требует установки драйверов. Cветодиодный сигнал в видимом месте, так что Вы можете быстро и легко прочитать информацию о рабочем состоянии устройства: Мигающий свет светодиода - интерфейс готов для подключения / парирования Непрерывный свет светодиода - интерфейс правильно подключен к диагностическому программному обеспечению * Примечание - в случае Mac OS - некоторые программы диагностики LPG несовместимы с устройствами Apple и могут требовать эмуляции Windows. Поэтому мы рекомендуем сначала проверить спецификации требований программы.[:en]The interface works with all Windows and Android systems as well as Linux and Mac OS *. It does not require installation of drivers. In a visible place placed LED signage - quickly and easily you can read information about the device's operating status: LED BLINKING - FAST - waiting for connection LED BLINKING - SLOW - connected * Note - in the case of Mac OS - some LPG diagnostic programs are not compatible with Apple devices and may require Windows emulation. Therefore, we recommend that you first verify the specifications of the program's requirements.[:pl]Interfejs współpracuje ze wszystkimi systemami Windows, Android a także systemem Linux i Mac OS*. Nie wymaga instalacji sterowników. W widocznym miejscu umieszczona sygnalizacja LED, dzięki czemu szybko i łatwo można odczytać informacje o statusie pracy urządzenia: DIODA MIGAJĄCA - interfejs gotowy to połączenia/parowania DIODA ŚWIECĄCA ŚWIATŁEM CIĄGŁYM - interfejs prawidłowo połączony z oprogramowaniem diagnostyczny *Uwaga – w przypadku Mac OS – niektóre programy do diagnostyki LPG nie są kompatybilne z urządzeniami Apple i może być konieczna emulacja systemu Windows. Zalecamy więc, aby wcześniej zweryfikować specyfikacje wymagań danego programu.[:]

[:ru]СОТРУДНИЧЕСТВО С МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ[:en]MOBILE APPS[:pl]WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI MOBILNYMI [:]

[:ru]Примеры приложений: KME-DRIVER (версия 1 интерфейса), мобильное приложение, выпущенное KME для последнего драйвера этой компании, а именно: KME NEVO, и с помощью мобильного приложения KME Bingo мы можем подключить драйверы KME Bingo: KME Bingo M, KME Bingo S STAG MOBILE (версия 2 интерфейса), мобильное приложение, выпущенное STAG и предназначенное для последних драйверов этой марки, а именно: STAG-4 QBOX, STAG-4 QBOX NEXT, STAG-300 QMAX, STAG-400 DPI GASDROID AND GASDROID2 (версия 3 интерфейса), мобильное приложение, выпущенное LPGTECH, предназначенное для всех моделей драйверов этого бренда.[:en] Examples: KME-DRIVER (1 VERSION) - Mobile application KME company for KME NEVO. With mobile application KME Bingo you can connect drivers KME Bingo M, KME Bingo S STAG MOBILE (2 VERSION) - Mobile app from STAG company for: STAG-4 QBOX, STAG-4 QBOX NEXT, STAG-300 QMAX, STAG-400 DPI, For the same drives you can use application: STAG GAS COMPUTER GASDROID AND GASDROID2 (3 VERSION) - Mobile application LPGTECH company for all drivers this brand[:pl]Przykładowe aplikacje: KME-DRIVER (WERSJA 1 INTERFEJSU), aplikacja mobilna wydana przez firmę KME dedykowana do najnowszego sterownika tej firmy czyli: KME NEVO, a z aplikacją mobilną KME Bingo możemy podłączyć sterowniki KME Bingo: KME Bingo M, KME Bingo S STAG MOBILE (WERSJA 2 INTERFEJSU), aplikacja mobilna wydana przez firmę STAG dedykowana do najnowszych sterowników tej marki czyli: STAG-4 QBOX, STAG-4 QBOX NEXT, STAG-300 QMAX, STAG-400 DPI GASDROID I GASDROID2 (WERSJA 3 INTERFEJSU), aplikacja mobilna wydana przez firmę LPGTECH dedykowana wszystkich modeli sterowników tej marki[:]

[:ru]СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРИЛОЖЕНИЯМИ WINDOWS[:en]WINDOWS[:pl]WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI NA WINDOWS[:]

[:ru]Примеры приложений: AcGasSynchro, AcStag, Stag 200 EASY, Lovato Easy Fast, KME NEVO, KME DIEGO, KME BINGO, KME AKME, OPTIMA, LPGTECH[:en] Examples: AcGasSynchro, AcStag, Stag 200 EASY, Lovato Easy Fast, KME NEVO, KME DIEGO, KME BINGO, KME AKME, OPTIMA, LPGTECH[:pl]Przykładowe aplikacje: AcGasSynchro, AcStag, Stag 200 EASY, Lovato Easy Fast, KME NEVO, KME DIEGO, KME BINGO, KME AKME, OPTIMA, LPGTECH[:]

[:ru]Ознакомьтесь с инструкциями и таблицей разъемов на вкладке - ДОКУМЕНТАЦИЯ[:en]Before purchase You can check the DOCUMENTS tab and get known with connectors table and user's manual.[:pl]Zapoznaj się z instrukcją i tabelą złącz w zakładce – DOKUMENTY [:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:ru]В комплекте[:en]In the set[:pl]W zestawie[:]

[:ru]Интерфейс в выбранной версии: 1 - STANDARD STAG + KME, 2 - НОВЫЙ STAG, 3 - LPGTECH или 4 - AGIS[:en]Selected version of interface: 1 - STANDARD STAG + KME, 2 - NEW STAG, 3 - LPGTECH or 4 - AGIS[:pl]Interfejs w wybranej wersji: 1 -STANDARDOWY STAG + KME, 2 - NOWY STAG, 3 - LPGTECH lub 4 - AGIS[:]
[:ru]Инструкция на английском языке (возможность скачать цифровую версию с вкладки ДОКУМЕНТАЦИЯ)[:en]English language - user's manual (digital version available to download from the DOCUMENTS tab)[:pl]Polska instrukcja (możliwość pobrania wersji cyfrowej z zakładki DOKUMENTY)[:]

[:ru]Дополнительно Вы получаете:[:en]Additional benefits[:pl]Dodatkowo zyskujesz:[:]

[:ru]Доступ к базе данных бесплатных программ диагностики LPG (информация о том, где можно скачать программное обеспечение и драйверы в руководстве пользователя) Постоянный доступ к технической поддержке[:en]Access for free software for LPG on producent website[:pl]Dostęp do bazy darmowych programów do diagnostyki LPG (Informacje skąd pobrać oprogramowanie i sterowniki w instrukcji obsługi) Stały dostęp do pomocy technicznej[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:ru]Документация[:en]Documents[:pl]Dokumenty[:]

[:ru]Информация о производителе[:en]Information about the producer[:pl]Informacja o producencie[:]

[:ru]Бренд CCY - польский бренд, который на протяжении 10 лет специализируется на разработке диагностических интерфейсов для установок LPG и успешно распространяет свою продукцию по всей Европе. Компания имеет собственные производственные мощности и проводит многочисленные мероприятия для автомобильной промышленности и не только.[:en]The CCY brand - a Polish company that has been specializing in the design of diagnostic interfaces for LPG installations. They successfully distributes their products throughout Europe for over 10 years. The company has its own production facilities and conducts numerous activities for the automotive industry.[:pl]Marka CCY – Polska marka, która od 10 lat specjalizuje się w projektowaniu interfejsów diagnostycznych do instalacji LPG i z sukcesem prowadzi dystrybucje swoich produktów całej Europie. Firma posiada własne zaplecze produkcyjne i prowadzi liczne działania dla branży motoryzacyjne i nie tylko.[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]