[:en]Description[:pl]Opis[:]

[:en]MODULARITY - FLEXIBLE SOLUTION [:pl]MODUŁOWOŚĆ MAXIECU - ELASTYCZNE ROZSZERZENIE LICENCJI I FUNKCJONLANOŚCI OPROGRAMOWANIA[:]

[:en][:pl][:]

[:en][:pl][:]

[:en]Thanks to the modular structure of MaxiEcu - you decide on the scope of your diagnostic tool functionality. To expand your licenses - just select the module of brand that you want. The possibility to extend the license is intended only for MaxiEcu users (with licenses for at least 1 brand). Before buying - use our Functionality Search and check the list of currently available diagnostic options for the selected brand - see the FUNCTIONALITY tab.[:pl]Dzięki modułowej budowie MaxiEcu - sam decydujesz o zakresie funkcjonalności Twojego zestawu. Po prostu wybierz moduł marki o który chcesz rozszerzyć swoją licencje. Możliwość rozszerzenia licencji jest przeznaczona wyłącznie dla użytkowników MaxiEcu posiadających już licencje na co najmniej 1 markę. Przed zakupem nowej marki - sprawdź listę aktualnie dostępnych dla niej opcji diagnostycznych korzystając z naszej wyszukiwarki – zakładka FUNKCJONALNOŚCI.[:]

[:en]If you are interested in extending the license to the FULL version[:pl]Jesteś zainteresowany rozszerzeniem licencji do wersji FULL ?[:]

[:en]Contact us via the Customer Account or directly with the Sales Department - shop@maxiecu.com - you will receive an individual offer with a quote on promotional terms.[:pl]Skontaktuj się z nami przez Konto Klienta lub bezpośrednio z Działem Sprzedaży – shop@maxiecu.com, tel. 58 676 02 67 - otrzymasz indywidualną ofertę z wyceną na promocyjnych warunkach. [:]

[:en]How and when the new brand will be added?[:pl]Jak i kiedy zostanie dodane rozszerzenie o nową markę?[:]

[:en]We will update your license key on your Account at MaxiEcu website www.maxiecu.eu. Time of realization depends on the date when the payment for the purchase will be posted. If it will be during our working hours - we update yor licence key in a few minutes. But if you will buy during the weekend or after hours of our work - the process may be slightly longer. [:pl]Gdy Twoja wpłata za zakup zostanie zaksięgowana zaktualizujemy Twój klucz licencyjny na Koncie Klienta w serwisie dla Użytkowników MaxiEcu (zakładka LICENCJE). Czas realizacji zależy od terminu zaksięgowania wpłaty. Jeśli płatność od Ciebie wpłynie w godzinach naszej pracy – aktualizacja klucza nie zajmie nam więcej niż kilka minut. W weekend i po godzinach naszej pracy – proces może się nieco wydłużyć. [:]

[:en]How will I know about my order realization?[:pl]Jak dowiem się o realizacji?[:]

[:en]After as we update the license key, you will receive a system e-mail message with information about the changing data on your Account. Please note, tahat some mailboxes receive system messages as SPAM - so it may happen that our email will be not in your inbox but in the SPAM mailbox. You can also check current scope of the license yourself - check the LICENSES tab on your Account.[:pl]Po aktualizacji przez nas klucza licencyjnego otrzymasz systemową wiadomość e-mail o zmianie danych na Twoim Koncie Klienta. Niestety niektóre skrzynki mailowe odbierają wiadomości systemowe jako SPAM – może więc zdarzyć się, że e-mail nie trafi do Twojej skrzynki odbiorczej, tylko do skrzynki SPAM. Zakres licencji możesz również sprawdzić samodzielnie na Koncie Klienta, w zakładce LICENCJE. [:]

[:en]How update license in the software?[:pl]Jak zaktualizować licencje w oprogramowaniu?[:]

[:en]Log in to your Customer Account. In the LICENSES tab, click the COPY button. Start the software. Connect the interface to the USB port. Choose the license tab (click the icon with question mark icon, and then the icon with key). Click the CANCEL button - all data will be deleted. Once again, choose the license tab (click the icon with question mark icon, and then the icon with key). Click PASTE FROM THE CLIPBOARD - all, new data will be automatically saved. Click OK. See also our post: • How to add license for new module?[:pl]Zaloguj się na swoje Konto Klienta i skopiuj nowy klucz licencyjny - w zakładce LICENCJE, kliknij przycisk KOPIUJ / COPY. Podłącz swój interfejs do portu USB. Uruchom oprogramowanie i wejdź w DANE LICENCYJNE - kliknij ikonę znaku zapytania POMOC, a następnie ikonę klucza LICENCJA. Kliknij przycisk ANULUJ. Ponownie wejdź w DANE LICENCYJNE. Kliknij przycisk WKLEJ ZE SCHOWKA. Kliknij OK. Zobacz nasz wpis: • Dodawanie licencji dla nowego modułu[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]

[:en]Functionality[:pl]Funkcjonalność[:]

[:en]FUNCTIONALITY SEARCH[:pl]Wyszukiwarka funkcjonalności[:]

[:en]Select vehicle parameters to check the range of possibilities. You can't find a function that interest you? It's possible that we are already working on it and we'll add it in the next update.[:pl]Wybierz parametry pojazdu, aby sprawdzić zakres możliwości dla poszczególnych systemów. Nie ma funkcji, która Cię interesuje? Możliwe, że już nad nią pracujemy i dodamy ją w kolejnej aktualizacji.[:]

...
...
...
[:pl]Sterownik systemu[:en]System controller[:]
...
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]

[:en]Specification[:pl]Specyfikacja[:]

[:en]MaxiEcu license extension[:pl]Rozszerzenie licencji MaxiEcu[:]

[:en]Operating system[:pl]System operacyjny[:]
[:en]Windows, XP/Vista/7/8/10[:pl]Windows, XP/Vista/7/8/10[:]
[:en]Hardware requirements[:pl]Wymagania sprzętowe[:]
[:en] Minimum Pentium 4 or better[:pl]Minimum Pentium 4 lub lepszy[:]
[:en]Free updates[:pl]Darmowe aktualizacje[:]
[:en]Yes[:pl]Tak[:]
[:en]Supported languages[:pl]Obsługiwane języki[:]
[:en]English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Turkish[:pl]angielski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, polski, rumuński, rosyjski, hiszpański, turecki[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]

[:en]In the set[:pl]W zestawie[:]

[:en]Digital product - update of the license key - online by the Account on MaxiEcu website[:pl]Produkt cyfrowy - aktualizacja klucza licencyjnego przez Konto Klienta online[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]