[:fr][:ru][:en]Description[:pl]Opis[:]

[:fr][:ru][:en]MODEL GL-3s-UV[:pl]MODEL GL-3s-UV[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]

[:fr][:ru][:en]Measurement range:[:pl]Zakres pomiaru (grubość lakieru):[:]
[:fr][:ru][:en]0-2000 μm[:pl]0-2000 μm[:]
[:fr][:ru][:en]Measurement resolution:[:pl]Rozdzielczość pomiaru:[:]
[:fr][:ru][:en]1µm lub 10µm (selected in menu)[:pl]1µm lub 10µm (ustawienia w MENU)[:]
[:fr][:ru][:en]Probe:[:pl]Rodzaj sondy pomiarowej:[:]
[:fr][:ru][:en]WIRED[:pl]NA PRZEWODZIE[:]
[:fr][:ru][:en]Additional information:[:pl]Informacje dodatkowe: [:]
[:fr][:ru][:en]HOLD function, UV test function; MIN/MAX function; SOUND signaling, memory up to 200 measurements, backlit display LCD, automatic turn-off (after 3 minutes of inactivity), incl.: cover, calibration plate, 2 x alkaline batteries AAA (R6)[:pl]funkcja HOLD, funkcja TEST UV, funkcja MIN/MAX, sygnalizacja AUDIO, pamięć 200 pomiarów, podświetlany wyświetlacz LCD, automatyczne wyłączenie (po 3 min.bezczynności), w zestawie m.in.: pokrowiec, płytka kalibracyjna, 2 x bateria alkaliczne AAA (R3) [:]

[:fr][:ru][:en]Basic features[:pl]Podstawowe cechy[:]

[:fr][:ru][:en]• Measurement on steel, galvanized steel and aluminum • Durable, accurate polycarbonate keyboard • Language: English, German, Polish[:pl]• Możliwy wszechstronny pomiar zarówno na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych • Wytrzymała, dokładna klawiatura poliwęglanowa • Pełna obsługa w języku: polskim, angielskim, niemieckim[:]

[:fr][:ru][:en]Probe[:pl]Sonda pomiarowa[:]

[:fr][:ru][:en]This is one of the most important elements of the thickness meter gauge, because the appropriate probe design is responsible for the accuracy of measurements. The head of the GL-3sUV model has been designed to achieve uniform pressure over the entire surface under test. The long probe cable provides effective access to all corners and gives great comfort of movement. Operation is extremely easy, reliable and convenient. thickness meter gauge is made of high quality materials, thanks to which it will serve for years.[:pl]To jeden z ważniejszych elementów mierników, ponieważ odpowiednia konstrukcja sondy odpowiada za dokładność pomiarów. Głowica modelu GL-3sUV została zaprojektowana tak, aby uzyskać równomierny docisk na całej badanej powierzchni. Długi przewód sondy zapewnia skuteczne dotarcie do wszelkich zakamarków i zdecydowanie zwiększa swobodę ruchów. Całości wykonana z wysokiej jakości materiałów. Wszystko bardzo dobrze „leży w dłoni”. Obsługa jest wyjątkowo łatwa, pewna i wygodna.[:]

[:fr][:ru][:en]UV tester[:pl]Tester UV[:]

[:fr][:ru][:en]A complete novelty in the offer of the GL-3 series! The GL-3sUV version has an additional UV diode, which allows e.g. checking the originality of car documents and means of payment.[:pl]Nowość w ofercie mierników z cenionej linii GL-3s. Wersja GL-3sUV wyposażona została dodatkowo w diodę UV, która umożliwia np. sprawdzenie oryginalności dokumentów samochodu czy i środków płatniczych.[:]

[:fr][:ru][:en]HOLD function[:pl]GWARANCJA POLSKIEGO PRODUCENTA - SPRAWDZONY PRODUKT[:]

[:fr][:ru][:en]Mrożenie pomiaru - dzięki tej funkcji masz możliwość zatrzymania pomiaru na wyświetlaczu. Pomiar będzie widoczny nawet gdy oddalimy miernik od badanej powierzchni (np. jak chcemy pokazać wynik innej osobie). Funkcją HOLD można zarządzać wygodnie z poziomu MENU.[:pl]PRODIG-TECH – laureat nagrody znaku jakości "Najlepsze w Polsce®".[:]

[:fr][:ru][:en]SOUND function[:pl]Funkcja AUDIO[:]

[:fr][:ru][:en]The meter makes a characteristic sound after the measurement, suggesting the result. You know immediately what is the suggested assessment of the checked surface. It is especially useful when taking measurements with the HOLD function activated. The sound function can be managed conveniently from the MENU level.[:pl]Miernik wyda charakterystyczny dźwięk po dokonaniu pomiaru, sugerując wynik. Dzięki czemu od razu wiesz jaka jest sugerowana ocena sprawdzanej blachy. Przydaje się zwłaszcza podczas dokonywania pomiaru z włączoną funkcją HOLD. Funkcją dźwięku można zarządzać wygodnie z poziomu MENU.[:]

[:fr][:ru][:en]Calibration function[:pl]Funkcja kalibracji[:]

[:fr][:ru][:en]Correct calibration ensures correct measurement in all conditions, even after many years of use. Prodig-Tech meters have automatic compensation, i.e. they self-calibrate. In the set with the meter you get the original calibration plate. Using a calibration plate, the electronic components of the device are protected. This is really a very important thing in varnish gauges. We advise you not to invest in equipment without calibration plates - the probe without calibration wears (rubs off) and the measuring error increases.[:pl]Prawidłowa kalibracja zapewnia prawidłowy pomiar w każdych warunkach, nawet po wielu latach użytkowania. Mierniki Prodig-Tech posiadają automatyczną kompensacje, tzn. samoistnie kalibrują się. Dodatkowo – otrzymujesz oryginalną płytkę kalibracyjną, dzięki jej stosowaniu chronione są elementy elektroniczne urządzenia. To naprawdę bardzo istotna rzecz w miernikach lakieru. Radzimy nie inwestować w sprzęt bez płytek kalibracyjnych - sonda bez kalibracji ulega zużyciu (ściera się), a błąd pomiarowy wzrasta. [:]

[:fr][:ru][:en]Universal application[:pl]Funkcja MIN/MAX[:]

[:fr][:ru][:en]The Prodig-Tech thickness meter gauge are useful for private use. It is also an ideal work tool for car appraisers or employees of insurance companies etc. Regardless of whether you want to check the car from the secondary market or salon - it's always worth checking the vehicle with the right meter. Remember that the detection of even small damages is only the basis for negotiating the price of the vehicle, but also helps prevent subsequent corrosion attacks.[:pl]Ta opcja, pozwala na odczytanie minimalnego i maksymalnego pomiaru ze wszystkich dokonanych w całej serii pomiarów.[:]

[:fr][:ru][:en]PROVEN PRODUCER[:pl]Uniwersalne zastosowanie[:]

[:fr][:ru][:en]PRODIG-TECH - thousands of satisfied customers, the most modern research and many years of experience[:pl]Mierniki lakieru Prodig-Tech są przydatne zarówno do użytku prywatnego, jak i sprawdzą jako idealne narzędzie pracy dla rzeczoznawców samochodowych czy pracowników firm ubezpieczeniowych. Niezależnie czy chcesz sprawdzić samochód z rynku wtórnego czy salonu – zawsze warto zweryfikować pojazd właściwym miernikiem lakieru. Pamiętaj, że wykrycie nawet małych uszkodzeń, jest tylko podstawą do negocjacji wartości pojazdu, ale też pozwala zapobiec późniejszym atakom korozji.[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]

[:fr][:ru][:en]In the set[:pl]W ZESTAWIE[:]

[:fr][:ru][:en][:pl][:]
[:fr][:ru][:en]Thickness meter gauge- model GL-3sUV [:pl]Miernik grubości lakieru – model GL-3s-UV[:]
[:fr][:ru][:en]Original eco leather case with the Prodig Tech® logo[:pl]Firmowe etui ze skóry ekologicznej z logo Prodig Tech®[:]
[:fr][:ru][:en]Calibration plate (on the thickness gauges)[:pl]Oryginalna płytka kalibracyjna [:]
[:fr][:ru][:en]Power supply: 2 x AAA (R6) alkaline batteries[:pl]2 x baterie alkaliczne AAA (R3)[:]
[:fr][:ru][:en][:pl]Instrukcja producenta[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:ru]БОЛЕЕ[:]