[:en]Description[:pl]Opis[:]

[:en]INTERFACE LPG PRO MODEL WITH FTDI[:pl]INTERFEJS LPG PRO[:]

[:en]The interface has been designed to ensure cooperation with LPG installations of most brands. According to the producent's assurances - the interface is similar to the interfaces at RS232. The device uses original electronic components and all connections are soldered. • SMD technology • Full 5V voltages on signal lines. • Shielded (screened) cable with a length of 3 meters • Power from the USB port (much safer) • Double-protected connector flanges • Cooperation with all Windows systems[:pl]Interfejs został zaprojektowany tak, aby zapewnić współpracę z instalacjami LPG większości marek. Zgodnie z zapewnieniami producenta - sprzęt w niczym nie odbiega od interfejsów na RS232. W urządzeniu zastosowano oryginalne komponenty elektroniczne, a wszystkie połączenia są lutowane. • Technologia SMD • Pełne napięcia 5V na liniach sygnałowych. • Ekranowany przewód o długości 3 metrów • Dla bezpieczeństwa zasilanie tylko z portu USB • Podwójnie zabezpieczone kołnierze wtyków • Współpraca z wszystkimi systemami Windows[:]

[:en]Built-in FTDI chip[:pl]Wbudowany chip FTDI[:]

[:en]The FTDI chip is used to receive data from control units and process them in such a way that they are understandable by all diagnostic programs for LPG. It guarantees high quality of transmission. The FTDI chip features a fully integrated 2048 byte EEPROM memory, data transfer rates from 300 bytes to 3MB and 512 byte receive and transmission buffers that allow high data throughput. THE INTERFACE ALLOWS TO DO THE SAME WORK WITH LPG INSTALLATION AS IN PROFESSIONAL WORKSHOP. Examples of possibilities: changes in gas computer settings, including: switching temperature from gasoline to gas, modification of maps, auto-calibration, deletion of inspections, etc., tracking of gas system operation parameters in real time[:pl]Chip FTDI służy do odbierania od centralek sterujących danych i przetwarzanie ich w taki sposób by były one zrozumiałe przez wszystkie programy diagnostyczne do LPG . Gwarantuje wysoką jakość transmisji. Chip FTDI cechuję się w pełni zintegrowaną 2048 bajtową pamięcią EEPROM, szybkością przesyłania danych od 300 bajtów do 3MB oraz 512 bajtowymi buforami odbiorczymi i transmisyjnymi, które umożliwiają wysoką przepustowość danych. URZĄDZENIE POZWALA NA WYKONANIE DOKŁADNIE TYCH SAMYCH PRAC NA INSTALACJI JAK W PROFESJONALNYM WARSZTACIE. Przykładowe możliwości: zmiany ustawień komputera gazowego, w tym: temperatura przełączania z benzyny na gaz, modyfikacja map, autokalibracja, kasowanie inspekcji itp., śledzenie parametrów pracy instalacji gazowej w czasie rzeczywistym[:]

[:en]EASY TO USE[:pl]ŁATWOŚĆ OBSŁUGI[:]

[:en]Driver installation is fast and simple. LED diodes show the device's operating status: • RED - READY mode - correct computer synchronization with the interface, ready to work • GREEN - OUT mode - sending data via the interface • YELLOW - IN mode - receiving data from the LPG central station The interface works with all Windows systems, as well as Linux and Mac OS *. * Note - in the case of Mac OS - some LPG diagnostic programs are not compatible with Apple devices and may require Windows emulation. Therefore, we recommend that you first verify the specifications of the program's requirements.[:pl]Instalacja sterowników jest szybka i prosta. W widocznym miejscu umieszczone zostały diody LED, dzięki którym szybko można odczytać informacje o statusie pracy urządzenia: • CZERWONY – tryb READY - poprawna synchronizacja komputera z interfejsem, gotowość do pracy • ZIELONY – tryb OUT - wysyłanie danych przez interfejs • ŻÓŁTY – tryb IN - odbieranie danych z centralki LPGa Interfejs współpracuje ze wszystkimi systemami Windows, a także systemem Linux i Mac OS*. *Uwaga – w przypadku Mac OS – niektóre programy do diagnostyki LPG nie są kompatybilne z urządzeniami Apple i może być konieczna emulacja systemu Windows. Zalecamy więc, aby wcześniej zweryfikować specyfikacje wymagań danego programu.[:]

[:en]COMFORTABLE USE[:pl]KOMFORT PRACY[:]

[:en]The cord was produced for an individual project, which is the reason that it has a non-standard length - up to 4 meters. This length provides much more freedom of movement and comfort of work. The material and production methods - both, they effectively eliminate the risk of cable damage by often bending or repeated trapping. Special 2 screens have been used in the construction, which not only provide increased resistance, but also eliminate interference from the vehicle's electrical system.[:pl]Przewód został stworzony pod dedykowane zamówienie producenta, dzięki czemu odznacza się on niestandardową długością – aż 4 metry. Taka długość zapewnia zdecydowanie większą swobodę ruchów i komfort pracy. Dodatkowo - zastosowany materiał i metody produkcji skutecznie zniwelowały prawdopodobieństwo uszkodzenia kabla przez jego często zginanie czy też wielokrotne przytrzaśnięcie. W konstrukcji zostały 2 wykorzystane specjalne ekrany, które nie tylko zapewniają zwiększoną odporność, ale dodatkowo eliminują zakłócenia z instalacji elektrycznej pojazdu.[:]

[:en]SAFE USE[:pl]BEZAWARYJNOŚĆ[:]

[:en]In most interfaces - choosing an incorrect connector results in permanent damage. In order to exclude the risk of accidentally sending 12V voltage to one of the signal pins, the producent has introduced an innovative electronics system that completely protects against failures. The effectiveness of the applied solution has been confirmed in the producer procedures and also during independent verification tests.[:pl]Dotychczas, pomylenie złącza skutkowało trwałym uszkodzeniem interfejsu. Aby wykluczyć ryzyko przypadkowego wysłania napięcia 12V na jeden z pinów sygnałowych, marka CCY wprowadziła innowacyjny system elektroniki, który całkowicie zabezpiecza przed awariami. Skuteczność zastosowanego rozwiązania zostało potwierdzone nie tylko w testach producentach, ale także podczas niezależnych prób weryfikacyjnych.[:]

[:en]INSTALLATION MODELS: [:pl]MODELE INSTALACJI[:]

[:en][:pl][:]

[:en]ALFATRONIC[:pl]ALFATRONIC[:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • and all models with this connector[:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • wszystkie modele z tym złączem[:]

[:en]BARDOLINI, AG - 2 CONNECTORS[:pl]BARDOLINI, AG - 2 ZŁĄCZA[:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • ZŁĄCZE AG AG JZ-2005 ZENIT; AG JZ-2009 ZENIT; AG COMPACT; AG SIROCCO NEW; AUTOGAS ITALIA EASY JET; AUTOGAS ITALIA EASY DREAM; AUTOGAS ITALIA POWER JET; AUTRONIC MISTRAL; BAYKAN BAYKAN; CARGAS BARDOLINI NEW; EASY GAS D07 CHINA; EMMEGAS ECU 07; EMMER FRANK AUTRONIC; FEMA SGI; JX GAS Jie Xing GAS; MIM GAS FERONI; MIMGAS TORELLI; MOTORGAS SIS; NIGS ZANARDI; POLIAUTO SEQUENTAL; TOMASETTO TOMASETTO • ZŁĄCZE BARDOLINI BARDOLINI BSM; BARDOLINI BARDOLINI B4; BARDOLINI CARGAS [:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • ZŁĄCZE AG AG JZ-2005 ZENIT; AG JZ-2009 ZENIT; AG COMPACT; AG SIROCCO NEW; AUTOGAS ITALIA EASY JET; AUTOGAS ITALIA EASY DREAM; AUTOGAS ITALIA POWER JET; AUTRONIC MISTRAL; BAYKAN BAYKAN; CARGAS BARDOLINI NEW; EASY GAS D07 CHINA; EMMEGAS ECU 07; EMMER FRANK AUTRONIC; FEMA SGI; JX GAS Jie Xing GAS; MIM GAS FERONI; MIMGAS TORELLI; MOTORGAS SIS; NIGS ZANARDI; POLIAUTO SEQUENTAL; TOMASETTO TOMASETTO • ZŁĄCZE BARDOLINI BARDOLINI BSM; BARDOLINI BARDOLINI B4; BARDOLINI CARGAS [:]

[:en]BRC SEQUENT 24 56 P&D FAST[:pl]BRC SEQUENT 24 56 P&D FAST[:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • BRCSEQUENT 24 MY07, MY08, MY10, MY11, MY12, MY13 • BRCSEQUENT 56 • BRCSEQUENT FAST • BRCSEQUENT FLY • BRCSEQUENT FLY SF • BRCPLUG and DRIVE • BRCFASTLESS • BRCSDI • BRCLDI • BRCMTM ECO DRIVE • ZAVOLIMTM FLY SF • ZAVOLIBORA • ZAVOLIBORA LIGHT[:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • BRCSEQUENT 24 MY07, MY08, MY10, MY11, MY12, MY13 • BRCSEQUENT 56 • BRCSEQUENT FAST • BRCSEQUENT FLY • BRCSEQUENT FLY SF • BRCPLUG and DRIVE • BRCFASTLESS • BRCSDI • BRCLDI • BRCMTM ECO DRIVE • ZAVOLIMTM FLY SF • ZAVOLIBORA • ZAVOLIBORA LIGHT[:]

[:en]EGAS E-G@S PEGAZ ELIOS[:pl]EGAS E-G@S PEGAZ ELIOS[:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • EGAS EGSUPPORTED MODELS:S, E-G@S, PEGAZ and all models with this connector [:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • EGAS EGAS, E-G@S, PEGAZ i wszystkie inne z takim złączem [:]

[:en]FRONTGAS, BLUEMEC[:pl]FRONTGAS, BLUEMEC[:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • FRONTGAS IMP4 • FRONTGASIMP6 • BLUMECCOSMOS • BEDINIECOGEO • BEDINI300 • BEDINIMilano • MOTORGASIMPX • MOTORGASNEWECO • MOTORGASEXPLORER[:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • FRONTGAS IMP4 • FRONTGASIMP6 • BLUMECCOSMOS • BEDINIECOGEO • BEDINI300 • BEDINIMilano • MOTORGASIMPX • MOTORGASNEWECO • MOTORGASEXPLORER[:]

[:en]OMVL-P DREAM XXI-P[:pl]OMVL-P DREAM XXI-P[:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • OMVLDREAM XXI-Pi and all models with this connector [:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • OMVLDREAM XXI-Pi i wszystkie inne z takim złączem [:]

[:en]Prins VSI[:pl]Prins VSI [:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • VSI - all models PLEASE NOTE: a different device is needed for VSI 2 [:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • VSI - wszystkie modele z rodziny PRINS VSI UWAGA: do VSI 2 potrzebne jest inne urządzenie [:]

[:en]SGI II 2 / TELEFLEX[:pl]SGI II 2 / TELEFLEX[:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • AG SGI 2 / 3 / TELEFLEX and all models with this connector[:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • AG SGI 2 / 3 / TELEFLEX i wszystkie inne z takim złączem[:]

[:en]STARGAS POLARIS PEGASUS ELIOS[:pl]STARGAS POLARIS PEGASUS ELIOS[:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • STARGAS PEGASUS, POLARIS, ELIOS and all models with this connector[:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • STARGAS PEGASUS, POLARIS, ELIOS i wszystkie inne z takim złączem[:]

[:en]VIALLE LPi LPdi LPfi[:pl]VIALLE LPi LPdi LPfi[:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • VIALLEL Pi • VIALLE LPdi • VIALLEL Pfi and all models with this connector[:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • VIALLEL Pi • VIALLE LPdi • VIALLEL Pfi i inne modele Vialle, do których pasuje złącze [:]

[:en]VIALLE LIQUIDSI[:pl]VIALLE LIQUIDSI[:]

[:en]SUPPORTED MODELS: • VIALLE LIQUID SI all models[:pl]OBSŁUGIWANE MODELE: • VIALLE LIQUID SI wszystkie modele[:]

[:en]Before purchase You can check the DOCUMENTS tab and get known with connectors table and user's manual.[:pl]Zapoznaj się z instrukcją i tabelą złącz w zakładce – DOKUMENTY[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]

[:en]IN THE SET[:pl]W ZESTAWIE[:]

[:en]Interfejs LPG PRO FTDI dedicated to chosen installation model[:pl]Interfejs LPG PRO FTDI do wybranego modelu instalacji[:]
[:en] English language - user's manual (digital version available to download from the DOCUMENTS tab)[:pl]Polska instrukcja (możliwość pobrania wersji cyfrowej z zakładki DOKUMENTY)[:]

[:en]ADDITIONAL BENEFITS[:pl]Dodatkowo zyskujesz:[:]

[:en]Access for free software for LPG on producent website[:pl]Dostęp do bazy darmowych programów do diagnostyki LPG (Informacje skąd pobrać oprogramowanie i sterowniki w instrukcji obsługi) Stały dostęp do pomocy technicznej[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]

[:en]DOCUMENTS[:pl]DOKUMENTY[:]

[:en]INFORMATION ABOUT THE PRODUCER[:pl]INFORMACJA O PRODUCENCIE[:]

[:en]The CCY brand - a Polish company that has been specializing in the design of diagnostic interfaces for LPG installations. They successfully distributes their products throughout Europe for over 10 years. The company has its own production facilities and conducts numerous activities for the automotive industry.[:pl]Marka CCY – Polska marka, która od 10 lat specjalizuje się w projektowaniu interfejsów diagnostycznych do instalacji LPG i z sukcesem prowadzi dystrybucje swoich produktów całej Europie. Firma posiada własne zaplecze produkcyjne i prowadzi liczne działania dla branży motoryzacyjne i nie tylko.[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]