[:en]Description[:pl]Opis[:]

[:en]A SET OF ORIGINAL MAXIECU ADAPTERS[:pl]Zestaw oryginalnych przejściówek MaxiEcu[:]

[:en]The optimal set of adapters. Necessary support for every workshop offering comprehensive diagnostics. All models of the offered adapters have been tested in terms of safety and have accreditations of dedicated accessories for the MaxiEcu interface (MPM-COM).[:pl]Optymalny komplet przejściówek umożliwiających pełną diagnostykę samochodów wiodących marek. Niezbędny zestaw w każdym warsztacie oferującym kompleksową diagnostykę. Wszystkie modele oferowanych przejściówek zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa i posiadają akredytacje dedykowanych akcesoriów do interfejsu MaxiEcu (MPM-COM). [:]

[:en][:pl][:]

[:en]• Adapters to connect to the OBD2 interface (16 pin) and perform full diagnostics on cars with a different number of pins in the socket. • The cables of our adapters are screened over their entire length, which ensures a stable connection even in difficult weather conditions (high humidity) and immunity to electromagnetic interference. • Offered products are made of high quality materials. [:pl]• Przejściówki dzięki którym możliwe jest połączenie z interfejsem OBD2 (16 pin) i wykonanie pełnej diagnostyki w samochodach, posiadających inną liczbę pin w gnieździe. • Przewody naszych przejściówek są ekranowane na całej swojej długości przez co zapewnione jest stabilne połączenie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych (duża wilgotność) i odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. • Oferowane produkty wykonana zostały z wysokiej jakości materiałów. [:]

[:en]IN A SET - YOU SAVE![:pl]W ZESTAWIE - ZAWSZE TANIEJ[:]

[:en]By choosing this set - you get a better price from us. You save 25% ![:pl]Wartość zestawu przy zakupie wszystkich elementów pojedynczo to 621 zł W naszym promocyjnym pakiecie otrzymujesz oryginalny MULTIPLEKSER GRATIS - oszczędzasz 99 zł ! [:]

[:en]YOU GET:[:pl]W zestawie otrzymujesz:[:]

[:en]1. OBD2 extension cord 2. Adapter for older BMW models - 20pin 3. Adapter for older Citroen / Peugeot models - 30pin 4. Adapter for older Fiat models - 3pin 5. Adapter for older Iveco models - 38pin 6. Adapter for older Mercedes models - 38pin. 7. Adapter for older Mercedes Sprinter / VW LT models - 14pin 8. Adapter for older Mitsubishi models - 16pin 9. Adapter for older Opel models - 10pin 10. Adapter for older models VW / Audi / Skoda / Seat - 2x2pin 11. Breakout Box 12. Adapter Cable OBD2 - Banana Plug[:pl]1. GRATIS: Multiplekser z bananowymi wtyczkami 2. Przejściówka do starszych modeli BMW - 20pin 3. Przejściówka do starszych modeli Citroen/Peugeot - 30pin 4. Przejściówka do starszych modeli Fiat - 3pin 5. Przejściówka do starszych modeli Iveco - 38pin 6. Przejściówka do starszych modeli Mercedesa - 38pin. 7. Przejściówka do starszych modeli Mercedes Sprinter / VW LT - 14pin 8. Przejściówka do starszych modeli Mitsubishi - 16pin 9. Przejściówka do starszych modeli Opel - 10pin 10. Przejściówka do starszych modeli VW/Audi/Skoda/Seat - 2x2pin 11. Przedłużacz OBD2 [:]

[:en]Note:[:pl]Uwaga![:]

[:en]The adapter is not compatible with the ELM 327 interface. Non-recommended adapters can permanently damage the interface or controller in the car. Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/-1-3 cm. [:pl]Przejściówki nie są kompatybilne z interfejsem ELM 327. Pamiętaj, że stosowanie nierekomendowanych przejściówek może trwale uszkodzić interfejs lub sterownik w samochodzie. Kolorystyka produktu na zdjęciu może nieco różnić się od jego kolorystyki widzianej w naturalnym świetle.[:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]

[:en]In the set[:pl]W zestawie[:]

[:en]Adapter Breakout Box[:pl]Multiplekser[:]
[:en]Adapter Cable OBD2 - Banana Plug[:pl]Przejściówka OBD2-Wtyczki bananowe[:]
[:en]Adapter for older BMW models[:pl]Przejściówka do starszych modeli BMW [:]
[:en][:pl][:]
[:en]Adapter for older Citroen/Peugeot models[:pl]Przejściówka do starszych modeli Citroen/Peugeot [:]
[:en][:pl][:]
[:en]Adapter for older Fiat models[:pl]Przejściówka do starszych modeli Fiat [:]
[:en]Adapter for older Iveco models[:pl]Przejściówka do starszych modeli Iveco [:]
[:en]Adapter for older Mercedesa models[:pl]Przejściówka do starszych modeli Mercedesa [:]
[:en]Adapter for older Mercedes Sprinter / VW LT models[:pl]Przejściówka do starszych modeli Mercedes Sprinter / VW LT [:]
[:en][:pl][:]
[:en]Adapter for older Mitsubishi models[:pl]Przejściówka do starszych modeli Mitsubishi [:]
[:en]Adapter for older Opel models[:pl]Przejściówka do starszych modeli Opel [:]
[:en]Adapter for older VW/Audi/Skoda/Seat models[:pl]Przejściówka do starszych modeli VW/Audi/Skoda/Seat [:]
[:en] OBD2 extension cord[:pl]Przedłużacz OBD2[:]
[:en]Proof of purchase[:pl]Dowód zakupu[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]