[:en]Description[:pl]Opis[:]

[:en]OPTIMAL SUPPORT AT ALL STAGES OF DIAGNOSTICS[:pl]OPTYMALNE WSPARCIE NA WSZYSTKICH ETAPACH DIAGNOSTYKI[:]

[:en]MULTI-MODULE CONSTRUCTION[:pl]WIELOMODUŁOWA KONSTRUKCJA[:]

[:en]MaxiEcu LCV - software created especially for users and specialists in automotive computer diagnosticsvans of light commercial vehicle (with a gross vehicle weight of no more than 6.5 metric tons /tonnes. and 12V voltage in the diagnostic socket). The software provides access to advanced service functions in 22 most popular brands: Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Fuso, GAZ, Hyundai, Iveco, Mercedes, Mitsubishi, Multicar, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, UAZ, Volkswagen and OBD2[:pl]MaxiLCV - zestaw z interfejsem diagnostycznym i oprogramowaniem stworzony specjalnie dla użytkowników i diagnostów samochodów dostawczych i lekkich samochodów ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 6,5 tony i napięciu 12V w gnieździe diagnostycznym). Oprogramowanie zapewnia dostęp do zaawansowanych funkcji serwisowych w 20 najpopularniejszych markach: Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Fuso, GAZ, Hyundai, Iveco, Mercedes, Mitsubishi, Multicar, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, UAZ, Volkswagen oraz OBD2[:]

[:en]You can be check the range of available options in a given brand in our search engine - see the FUNCTIONALITY tab.[:pl]Zakres dostępnych opcji w danej marce możesz sprawdzić w naszej wyszukiwarce - zobacz zakładkę FUNKCJONALNOŚCI[:]

[:en]ADVANCED FUNCTIONS, EASY TO USE[:pl]ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI, INTUICYJNA OBSŁUGA[:]

[:en]MaxiEcu provides also access to advanced capabilities. Majority of products on the market give results limited only to the diagnostics of engine (the OBD2). MaxiEcu has much more possibilities - provides access to service diagnostics, including: DPF regeneration, brake caliper reversal, ABS, AirBag, AT, ESP, Immo, UPS , BCM and many more. To get comprehensive knowledge about the technical condition of the vehicle - You just need a computer or tablet with the Windows Operating System. Intuitive design allows you to quickly start diagnostics - without need to read the extensive instructions. Thanks to this MaxiEcu is a tool dedicated both as support for professional workshops and for private use. [:pl]Aby zyskać kompleksową wiedzę o stanie technicznym pojazdu – wystarczy komputer lub tablet działający w systemie Windows. Łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa pozwalają na szybkie rozpoczęcie diagnostyki bez konieczności zapoznawania się z obszernymi instrukcjami. Dzięki temu MaxiLCV to narzędzie dedykowane zarówno jako wsparcie dla profesjonalnych warsztatów, jak i dla prywatnego użytku. Stworzyliśmy zestaw MaxiLCV tak, aby stanowił konkurencyjną alternatywę dla bardzo drogich, oryginalnych interfejsów serwisowych oraz interfejsów w przystępnej cenie, które niestety dają jedynie wyniki ograniczone do diagnostyki silnika OBD2. W MaxiLCV, moduł OBD2 otrzymujesz gratis, a podstawowe funkcjonalności są z zakresu diagnostyki serwisowej. [:]

[:en][:pl]Przykładowe możliwości:[:]

[:en]By choosing the MaxiEcu LCV set - you will also get the option of extending the license with modules and packages of software for passenger cars.[:pl]• Diagnozowanie - umożliwia odczytywanie/usuwanie kodów usterek wraz z opisem zawierającym często lokalizację uszkodzonej części. • Adaptacje/Kodowanie - wtrysków, czujników, katalizatora, DPF, przepływomierza, sondy lambda, przekaźników itp. • Live Data – odczyt parametrów w czasie rzeczywistym wszystkich sterowników. • Test elementów wykonawczych - testy poszczególnych elementów systemu tj. wentylatora, przekaźników, elektrozaworów, pompy paliwa itp. • Informacje o sterowniku – informacja o sugerowanej przejściówce OBD1, do skorzystanie podczas diagnozowania starszych roczników. • Sprawdzanie systemu - automatyczne testy pozwalające zbadać m.in. kompresję, wtryskiwacze, ciśnienie na szynie w silnikach Common rail itp. • Kalibracja - adaptacja nowych komponentów • Podgląd wartości pomiarowych - wyświetlanie wybranych parametrów jednocześnie, takich jak: ciśnienia, napięcia, prędkości itp.[:]

[:en]INNOVATIVE SOLUTIONS[:pl]NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA[:]

[:en]The interface has a modern construction - with FTDI chip, internal multiplexer and functions of automatic firmware update. Built-in LEDs indicate the operating status. Interfece was made of durable materials so it is more resistant. It is also handy and easy to use. We offer 3 types of interfaces: with USB, Bluetooth, or Wifi connection (Bluetooth and Wifi versions can also be connected via a USB connection) - you choose which version you want. All MaxiEcu devices have the necessary technical security certificates.[:pl]Interfejs MaxiEcu z chipem FTDI, wyposażony został w multiplekser i funkcje automatycznej aktualizacji firmware. Wbudowane diody LED sygnalizują status pracy. Wykonany z wytrzymałych na upadki i uderzenia materiałów, poręczny i wygodny w obsłudze. Projekt urządzenia uwzględnia uzyskanie maksymalnej efektywności pracy i stabilności połączenia. W ofercie mamy 3 rodzaje interfejsu z połączeniem USB, Bluetooth lub Wifi (wersje Bluetooth oraz Wifi można również używać przez połączenie USB) - sam wybierasz, jaką chcesz wersję interfejsu. Wszystkie urządzanie MaxiEcu posiadają niezbędne atesty technicznego bezpieczeństwa.[:]

[:en]INDIVIDUAL USER ACCOUNT[:pl]INDYWIDUALNE KONTO UŻYTKOWNIKA[:]

[:en]After purchase, you will receive an email with an activation link to Your Account on MaxiEcu Website . By logging into your Account you have acces to technical support, so you can report and ask about all topics regarding the use of MaxiEcu. Account gives you also an options to view and copy your license details. You can also get access to online shopping, and what is the most important - the access to the latest software versions. All updates of the software are free for MaxiEcu Users.[:pl]Po zakupie otrzymasz wiadomość mailową z linkiem aktywacyjnym do indywidualnego Konta w serwisie dla Użytkowników MaxiEcu. Logując się na Konto masz możliwość uzyskania profesjonalnej pomoc technicznej dotyczącej każdego etapu korzystania z MaxiEcu, a także wglądu do swoich danych licencyjnych oraz wygodnych zakupów online. Zyskujesz także dostęp do najnowszej wersji oprogramowania - wszystkie aktualizacje MaxiEcu są darmowe.[:]

[:en]ALWAYS CURRENT[:pl]ZAWSZE NA BIEŻĄCO[:]

[:en]We constantly improve the software by expanding its scope with new car models and solutions. With MaxiEcu you can be sure of frequent, and free updates. The latest version of the software is always available in your Account on the MaxiEcu website. It is important for us to develop MaxiEcu in accordance with the expectations of the Users - if you need new functionality, you can send us your suggestions for changes via a special form on the Account. As far as it is possible to implement - we add all users' requests as a priority.[:pl]Z MaxiEcu możesz być pewny częstych i darmowych aktualizacji. Niezmiennie, rozwijamy i doskonalimy oprogramowanie powiększając jego zakres o nowe modele i rozwiązania. Jeśli tylko potrzebujesz nowej funkcjonalności przez specjalny formularz na Koncie możesz nam wysłać swoje sugestie zmian – w miarę możliwości realizacji, wszystkie zgłoszenia naszych Użytkowników dodajemy priorytetowo.[:]

[:en]ADDITIONAL BENEFITS[:pl]DODATKOWE KORZYŚCI[:]

[:en]You invest in an legal program and you gain original software license. We always issue a receipt or invoice for each purchase, Interface is a software key, so you can install the software to many devices at the same time - no license limit for the number of devices, We give a 2-year warranty.[:pl]Legalne oprogramowanie – inwestujesz w oryginalny program, polskiego producenta i zyskujesz nieograniczoną czasowo licencje. Na każdy zakup wystawiamy paragon lub fakturę, Brak limitu licencji na ilość urządzeń – kluczem sprzętowym jest interfejs, więc możesz jednocześnie wgrać oprogramowanie na wiele urządzeń, Możliwość serwisu sprzętu – dajemy 2 letnią gwarancję, ale na ewentualne naprawy możesz także liczyć po czasie zakończenia okresu gwarancji.[:]

[:en]BASIC FUNCTIONS [:pl]PODSTAWOWE FUNKCJE MAXIECU[:]

[:en][:pl][:]

[:en]DTC CODES[:pl]ODCZYT I USUWANIE USTEREK[:]

[:en]This function allows you to read faults codes recorded during the work of the vehicle’s electronic systems. Using it, you can easily find a reason for the irregularity by yourself, in quickly way. You can as well as clarify the location of the fault. An effective diagnosis definitely will reduced risk of costly and long-term repairs. The codes received in MaxiEcu are described, so there is no need to have professional knowledge to interpret them. Before erasing, you can also save the faults in the diagnostic report in .pdf format, thanks to which you will gain an overview of the fault history.[:pl]Funkcja ta umożliwia odczytanie błędów zarejestrowanych podczas pracy systemów elektronicznych pojazdu. Korzystając z niej możesz samodzielnie i szybko znaleźć powód nieprawidłowości, jak również doprecyzować miejsce występowania usterki. Skuteczna diagnoza to zdecydowanie zmniejszone ryzyko kosztowych i długotrwałych napraw. Otrzymane w MaxiEcu kody są opisane, więc nie ma konieczności posiadania fachowej wiedzy do ich interpretacji. Przed wykasowaniem możesz także zapisać usterki w raporcie diagnostycznym w formacie .pdf, przez co zyskasz wgląd do historii usterek.[:]

[:en]LIVE PARAMETERS[:pl]PARAMETRY BIEŻĄCE[:]

[:en]This option in MaxiEcu allows you to view many parameters in real time. At the same time, you can observe all parameters, obtaining their detailed values. Without additional tools or a need to open the hood, you are able to work out the technical details of the vehicle and find any irregularities in the operation of the system. The obtained parameter values are presented in a clear and comprehensible way. The data can also be automatically saved to a report that you can read in a spreadsheet.[:pl]Ta opcja w MaxiEcu umożliwia wgląd do wielu parametrów w czasie rzeczywistym. Jednocześnie możesz obserwować wszystkie parametry, uzyskując ich szczegółowe wartości. Bez dodatkowych narzędzi czy też konieczności podnoszenia maski samochodu jesteś w stanie poznać szczegóły techniczne pojazdu i odnaleźć nieprawidłowości w działaniu systemu. Uzyskane wartości parametrów są zaprezentowane w czytelny i zrozumiały sposób. Dane mogą być także automatycznie zapisane do raportu, który możesz odczytać w arkuszu kalkulacyjnym.[:]

[:en]GRAPHS[:pl]WYKRESY[:]

[:en]raphs give us enable to make a visualization of the working of many parameters. Graphical presentation of the value is especially beneficial if you want to verify signals changing at a high frequency. Analysis as a graph is also possible while driving the vehicle, so you have the opportunity to directly observe the operation of selected parameters. Graphs have also undoubted advantage, that thanks to them, checking the correct operation of the subassembly becomes simple and clear.[:pl]Wykresy umożliwiają wizualizacje działania wielu parametrów. Graficzne przedstawienie wartości jest korzystne zwłaszcza wtedy, jeśli chcesz weryfikować sygnały zmieniające się z dużą częstotliwością. Analiza w formie wykresu jest możliwa także podczas jazdy pojazdem, przez co masz okazje bezpośrednio obserwować funkcjonowanie wybranych parametrów. Wykresy mają ten niewątpliwy plus, iż dzięki nim sprawdzenie poprawności działania podzespołu staje się proste i klarowne – wystarczy porównać parametr rzeczywisty z tym zadanym przez komputer sterujący pracą systemu.[:]

[:en]TESTS[:pl]TESTY ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH[:]

[:en]The basic and inseparable function during cars diagnostics. Thanks to which you can check whether a given component is working properly. The MaxiEcu software, using Tests, enables elements to be activated and checked – even if the controller doesn’t meet the conditions for the component to be switched on. The software forces switching on of a given component and thanks to this you can, for example, check the operation of the radiator fan even on a cold engine.[:pl]Podstawowa i nieodłączna funkcja podczas diagnostyki, dzięki której możesz sprawdzić czy dany podzespół działa prawidłowo. Oprogramowanie MaxiEcu przy użyciu testów elementów wykonawczych umożliwia aktywacje elementów i ich sprawdzenie – nawet wtedy, gdy nie ma spełnionych warunków załączenia podzespołu przez sterownik. Oprogramowanie wymusza załączenie danego podzespołu i dzięki temu możesz np. sprawdzić działanie wentylatora chłodnicy nawet na zimnym silniku.[:]

[:en]ADAPTATION[:pl]ADAPTACJE[:]

[:en]Function recommended for professionals. It’s use may require advanced knowledge, although using it with MaxiEcu is easy and legible. Adaptations could brings many benefits and allows us a regulation of many vehicle components, according to the user’s preferences. Few samples of use the function: DPF soot combustion, throttle adaptation, idle speed adjustment or reset the change oil indicator lamp.[:pl]Funkcja zalecane dla profesjonalistów. Jej zastosowanie może wymagać zaawansowanej wiedzy, chociaż korzystanie z niej przy użyciu MaxiEcu jest łatwe i czytelne. Umiejętnie użyta przynosi wiele korzyści i pozwala na regulacje wielu elementów pojazdu, zgodnie z preferencjami jego użytkownika. Adaptacje to szereg możliwości zastosowania, tylko niektóre z nich to: wypalenie filtra DPF, adaptacja przepustnicy, ustawienie obrotów biegu jałowego czy skasowanie inspekcji oleju.[:]

[:en]CODING[:pl]KODOWANIE[:]

[:en]If you are interested in changing the control unit settings, the coding is dedicated function in MaxiEcu to this. The codings are used to enable or disable specific functions. Thanks for it you can flexibly adjust options to specific equipment or vehicle model, eg change airbag configuration, adjust the windshield wipers’ work, change the language in the dashboard or coding the settings of daytime running lamps.[:pl]Jeśli jesteś zainteresowany zmianą ustawień sterownika to dedykowaną do tego funkcją w MaxiEcu jest Kodowanie. Wybierając dany sterownik możesz elastycznie dostosować funkcjonalność wyposażenia np. zmienić ustawienia dla poduszek powietrznych, dopasować pracę wycieraczek, zmienić język w desce rozdzielczej czy kodować światła dzienne.[:]

[:en]AUTOMATIC VEHICLE SCAN[:pl]AUTOSKANOWANIE[:]

[:en]A convenient and very easy to use function that allows you to get a quick analysis of the current state of the vehicle. After using Automatic vehicle scan, you get a full picture with the result of diagnostics of all systems displayed in the list for the selected car model. This software option allows also to simultaneous, automatic errasing of registered faults during scanning. In the end you can generate the diagnostic report which will show entire done process.[:pl]Wygodna i bardzo prosta w obsłudze funkcja pozwalająca na uzyskanie szybkiej analizy aktualnego stanu pojazdu. Po użyciu Autoskanowania otrzymujesz całościowy obraz z wynikiem diagnostyki wszystkich systemów wyświetlonych na liście dla wybranego modelu samochodu. Ta opcja oprogramowania umożliwia również jednoczesne, automatyczne kasowanie zarejestrowanych usterek podczas skanowania. Całość dokonanego procesu możesz wygenerować w raporcie diagnostycznym.[:]

[:en]DRIVERS INFORMATION[:pl]INFORMACJE O STEROWNIKU[:]

[:en]If you want to know the detailed control unit data and get the opportunity to view information about the diagnosed system – use the Identification function. This option will allow you to obtain detailed information about the ECU, eg the date of production, the date of the last visit at the service, engine code, part numbers or equipment versions. These data will allow you, for example, to order spare parts according to control unit data, identify the presence of specific equipment parts in the car you intend to buy or to verify the correct component selection.[:pl]Jeśli chcesz poznać szczegółowe dane sterownika i uzyskać możliwość wglądu do informacji o diagnozowanym systemie – skorzystaj z funkcji Identyfikacji. Ta opcja pozwoli Ci na uzyskanie szczegółowych danych o sterowniku np. datę produkcji, termin ostatniej wizyty w serwisie, kod silnika czy też wersje wyposażenia. Dane te pozwolą Ci np. określić jakich części potrzebujesz do swojego samochodu lub ocenić występowanie określonych elementów wyposażenia w samochodzie który zamierzasz kupić.[:]

[:en]Before buying - use our Functionality Search and check the list of currently available diagnostic options for the selected brand - see the FUNCTIONALITY tab.[:pl]Przed zakupem sprawdź listę aktualnie dostępnych opcji diagnostycznych dla danej marki korzystając z naszej wyszukiwarki – zakładka FUNKCJONALNOŚCI.[:]

[:en]We add the MaxiEcu gadget for each set :)[:pl]Do każdego zestawu dodajemy firmowy gadżet MaxiEcu :)[:]

[:en][:pl][:]

[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]

[:en]Functionality[:pl]Funkcjonalność[:]

[:en]FUNCTIONALITY SEARCH[:pl]Wyszukiwarka funkcjonalności[:]

[:en]Select vehicle parameters to check the range of possibilities. You can't find a function that interest you? It's possible that we are already working on it and we'll add it in the next update.[:pl]Wybierz parametry pojazdu, aby sprawdzić zakres możliwości dla poszczególnych systemów. Nie ma funkcji, która Cię interesuje? Możliwe, że już nad nią pracujemy i dodamy ją w kolejnej aktualizacji.[:]

...
...
...
[:pl]Sterownik systemu[:en]System controller[:]
...
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]

[:en]Specification[:pl]Specyfikacja[:]

[:en]MAXIECU LCV - brand modules:[:pl]MAXILCV - MODUŁY:[:]

[:en][:pl][:]
[:en]CITROEN[:pl]CITROEN[:]
[:en]DACIA[:pl]DACIA[:]
[:en]FIAT[:pl]FIAT[:]
[:en]FORD[:pl]FORD[:]
[:en]FUSO[:pl]FUSO[:]
[:en][:pl][:]
[:en]GAZ[:pl]GAZ[:]
[:en][:pl][:]
[:en]HYUNDAI[:pl]HYUNDAI[:]
[:en]IVECO[:pl]IVECO[:]
[:en]MERCEDES[:pl]MERCEDES[:]
[:en]MITSUBISHI[:pl]MITSUBISHI[:]
[:en]MULTICAR[:pl]MULTICAR[:]
[:en]NISSAN[:pl]NISSAN[:]
[:en]OPEL[:pl]OPEL[:]
[:en][:pl][:]
[:en]PEUGEOT[:pl]PEUGEOT[:]
[:en]RENAULT[:pl]RENAULT[:]
[:en]SEAT[:pl]SEAT[:]
[:en]SKODA[:pl]SKODA[:]
[:en]TOYOTA[:pl]TOYOTA[:]
[:en]UAZ[:pl]UAZ[:]
[:en][:pl][:]
[:en]VOLKSWAGEN[:pl]VOLKSWAGEN[:]
[:en]+ OBD2[:pl]+ OBD2[:]
[:en][:pl][:]
[:en][:pl][:]
[:en]Operating system[:pl]System operacyjny[:]
[:en]Windows, XP/Vista/7/8/10[:pl]Windows, XP/Vista/7/8/10[:]
[:en]Hardware requirements[:pl]Wymagania sprzętowe[:]
[:en]Minimum Pentium 4 or better[:pl]Minimum Pentium 4 lub lepszy[:]
[:en]Free updates[:pl]Darmowe aktualizacje[:]
[:en]Yes[:pl]Tak[:]
[:en]Supported languages[:pl]Obsługiwane języki[:]
[:en]English, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Turkish[:pl]angielski, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, włoski, polski, rumuński, rosyjski, hiszpański, turecki[:]

[:en]INTERFACE[:pl]INTERFEJS MAXIECU[:]

[:en][:pl][:]

[:en]Size[:pl]Wymiary[:]
[:en]length 105mm / width 45mm / height 25mm[:pl]długość 105mm/ szerokość 45mm/ wysokość 25mm[:]
[:en]Maximum power supply[:pl]Maksymalne zasilanie[:]
[:en]12V[:pl]12V[:]
[:en]Cable[:pl]Kabel[:]
[:en]USB, length 1800mm[:pl]USB, długość 1800mm[:]
[:en]Plugin[:pl]Wtyczka[:]
[:en]OBD2 16 pin ( integrated with the interface)[:pl]OBD2 16 pin (wbudowana w interfejs)[:]
[:en]Multiplexer[:pl]Multiplekser[:]
[:en]Yes[:pl]Tak[:]
[:en]LED indicator[:pl]Kontrolka LED[:]
[:en]Yes[:pl]Tak[:]
[:en]Firmware update[:pl]Aktualizacja firmware[:]
[:en]Yes[:pl]Tak[:]
[:en]Standard obd-2[:pl]Standard obd-2[:]
[:en]PWM J1850 ,VPW J1850, ISO9141, KWP14230(Fast), KWP14230(Slow), ISO15230(11bit,500Kbaud), ISO15230(29bit,500Kbaud), ISO15230(11bit,250Kbaud), ISO15230(29bit,250Kbaud) , SAE J1939[:pl]PWM J1850 ,VPW J1850, ISO9141, KWP14230(Fast), KWP14230(Slow), ISO15230(11bit,500Kbaud), ISO15230(29bit,500Kbaud), ISO15230(11bit,250Kbaud), ISO15230(29bit,250Kbaud) , SAE J1939[:]
[:en]Standards of producers[:pl]Protokoły producentów[:]
[:en]K-CAN, D-CAN, K1, KW-71, DS-1, DS-2, KW1281, T.P 1.6, T.P 2.0, ISO14229, KW71, IAW, PSA2000, Bosch KW71, KW81,KW82, PSA2M, Renault ISO, SSM, KWFB, KW2K, KW2C3PE, J1209(Honda)[:pl]K-CAN, D-CAN, K1, KW-71, DS-1, DS-2, KW1281, T.P 1.6, T.P 2.0, ISO14229, KW71, IAW, PSA2000, Bosch KW71, KW81,KW82, PSA2M, Renault ISO, SSM, KWFB, KW2K, KW2C3PE, J1209(Honda)[:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]

[:en]In the set[:pl]W zestawie[:]

[:en]MaxiEcu LCV software (digital product)[:pl]Oprogramowanie MaxiLCV (produkt cyfrowy)[:]
[:en]Interface USB[:pl]Interfejs z wybranym typem połączenia[:]
[:en]USB cable[:pl]Kabel USB[:]
[:en]License with activation key [:pl]Imienna licencja z kluczem aktywacyjnym [:]
[:en]Warranty Card[:pl]Karta gwarancyjna[:]
[:en]Box[:pl]Pudełko[:]
[:en]Access to an individual Account on the site for MaxiEcu Use[:pl]Dostęp do indywidualnego Konta w serwisie dla Użytkowników MaxiEcu[:]
[:en]Proof of purchase[:pl]Dowód zakupu[:]
[:en][:pl][:]
[:pl]rozwiń opis[:en]read more[:]